Läsvågen är Götabibliotekens gemensamma läslustprojekt som snart har pågått i två år. I projektet har biblioteken bland annat arbetat med att utveckla cirkeln som metod för läsning, skrivande, samtal, berättande och litterär gestaltning. De har även arbetat med att utveckla biblioteken som mötesplats och samverka med olika målgrupper. I vecka 47 blir det extra tydligt då vi dessutom har ett gemensamt tema: Att möta något nytt.

Till det gemensamma temat har vi har valt boken ”Ankomsten” av australiensaren Shaun Tan som den bok som vi vill få östgötar att läsa. Den handlar om en man som lämnar sin familj för att söka lyckan i ett främmande land. Han anländer till en plats där ingen förstår vad han säger. Han är samma person men allt annat är annorlunda. Det är en fantastiskt fin berättelse i tecknad form!

Biblioteken arrangerar boksamtal och skrivövningar kring ”Ankomsten” för redan etablerade bokcirklar och grupper, men även öppna arrangemang där alla är välkomna. Några väljer också att visa film gjorda på bilder. Till de mer udda inslagen hör vikning av origami, men det hänger ihop med att mannen i boken viker tranor under tiden som han färdas till det nya landet.

Besök gärna bibliotekens Läsvågen-aktiviteter i denna vecka och de som återstår innan årets slut. Du hittar listan här på Götabibliotekens webbsida.