Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Regionbibliotek Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

I Regionbibliotek Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

 

Nytt

Arbetsgruppsmöte Digital Mediebuss

2016-11-16 @ 08:30 – 12:00 – 2016-11-16 Mötet börjar kl 08:30 och avslutas med lunch kl 12:00 Målgrupp; Arbetsgruppen förstudie Digital Mediebuss Anmälan senast 11 november.

Göta Styrgrupp

2016-12-02 @ 09:00 – 13:00 – Klockan 09.00 till klockan 13.00. Drop in-fika från klockan 08.30. Frågor för Götasamarbetet. Mötet avslutas med gemensam lunch. Sista anmälningsdatum 2016-11-21. Dagordning Göta styrgrupp 2 december 1. -Göta utveckling -Läsvågen -Digitala mediebussar -Get Online Week och Medborgarveckan 2017 2. Bordlagda ärende förra Göta styrgruppsmöte -Utländska katalogposter -E-böcker och barn: vill låna fler än kvoten tillåter. […]

Litteraturfrukost med Magnus William-Olsson

Vad händer när litteraturkritiken får en allt mindre roll i samhället? Vad betyder förändringarna i medieområdet  för kritiken? Hur påverkar digitaliseringen kritiken? Det var några av de frågor som kom upp när poeten, kritikern och översättaren Magnus William Olsson gästade Regionbibliotekets litteraturfrukost i början av oktober. I ett samtal med journalisten Mats Granberg tog han upp kritikens betydelse för demokratin.

Läsvågen Processledarmöte

2016-12-14 @ 08:30 – 13:00 – Välkomna till det avslutande processledarmötet i Läsvågen! Observera att vi har flyttat mötet till Elite Stora Hotellet i Linköping och vi börjar redan kl. 8.30 med frukost. Därefter har vi diskussion och gemensam utvärdering av projektet. Vi avslutar med lunch ca kl. 12.00-13.30.

Unga berättare presenterar 10 vinnare på Mjölby bibliotek 15 oktober

Under en dag, med skrivande och berättande i fokus, presenteras årets vinnare i novelltävlingen Unga berättare kl. 11.00. Samtidigt publiceras novellerna på www.ungaberattare.se. Juryn har haft det spännande och roliga uppdraget att välja ut 10 vinnare bland alla bidrag som kommit in till tävlingen. I juryn har författarna Maria Fagerberg och Katarina Genar, Arvid Harju, Fokusbiblioteken […]

Processledarmöte Läsvågen

2016-10-17 @ 09:00 – 12:00 – Välkomna till det näst sista processledarmötet! Vi går igenom kommande aktiviteter, men diskuterar även avslut. Hur knyter vi ihop säcken? Vad händer efter detta? Välkomna!

Arbetsgruppsmöte förstudie Digital Mediebuss

2016-10-18 @ 08:30 – 13:00 – 08:30-12:00 Reflektionsmöte (Frågeställningar skickas via e-mail) Plats: Biblioteket Motala, vi avslutar mötet med lunch kl 12:00. Ange i anmälan om du önskar lunch. Anmälan senast 14 okt.  

Språkpiller. En inspirationsdag om små barns språkutveckling

2016-11-23 @ 09:30 – 16:00 – Plats: Norrköpings stadsbibliotek. Södra Promenaden, Mellanrummet Kostnad: 350 kr + moms Syfte: Inspiration och diskussion kring språkutveckling och läsning av böcker för barn med försenad språkutveckling Kontakt: Annika Holmén, 010-1039315, annika.holmen@regionostergotland.se Syfte: Inspiration och diskussion kring språkutveckling och läsning av böcker för barn med försenad språkutveckling Målgrupp: För personal på förskolor, öppna förskolor, språkförskolor, särskolor, bibliotek, familjecentraler barnavårdscentraler, talpedagoger, förskolespecialpedagoger …. Arrangörer: Språkpillergruppen […]

Studiedag Göta mångkultur

2016-11-30 @ 09:00 – 16:15 – Syfte: Fortbildning inom området Målgrupp: All bibliotekspersonal inom Götasamarbetet, skolbibliotek, lärare och annan personal i Östergötland som arbetar med dessa frågor. Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå inom biblioteks, kultur- och utbildningssektorn. I mån av plats erbjuds också bibliotekspersonal från andra regioner att delta. Arrangörer: Regionbibliotek Östergötland och Göta mångkultur Plats: Motala […]

Göta mediegrupp

2016-11-17 @ 13:30 – 16:00 – Syfte: Utvecklingsfrågor Målgrupp: Göta mediegrupp Kontaktperson: Rolf Holm, 070-630 46 58, rolf.holm@regionostergotland.se Program: 1. Fjärrlån 2. e-böcker 3. språkböcker/aktivitetskod 4. Pott med pengar för olika insatser 5. Våldsamma spel 6. Kurslitteratur 7. Gallring 8. Rutindokument   Välkommen