Samhällsorienteringen bör helst påbörjas så snart som möjligt efter det att den nyanlände har folkbokförts i kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

 

Vem får delta?

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och
•  har en etableringsplan hos arbetsförmedlingen
•  eller är anhöriginvandrare och är folkbokförd i en kommun för första gången efter 1 maj 2013 och inte har bott i Sverige längre än tre år.

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:
•  medborgare i ett EES-land eller Schweiz
•  gymnasiestuderande
•  arbetskraftsinvandrare
•  gäststuderande/gästforskare

 

Information på olika språk finns på vår hemsida www.nyiostergotland.se!

 


Kontaktperson: Lars Eklund, 010-1039313, lars.t.eklund@regionostergotland.se