Du kan anmäla dig till samhällsorientering i Östergötland på några olika sätt beroende på vilken målgrupp du tillhör!


Om du är nyanländ och har en etableringsplan
hos arbetsförmedlingen kontaktar du din handledare på arbetsförmedlingen och kommer överens om när det kan passa dig att gå kursen. Handledaren kontaktar sedan oss för att anmäla dig till kursen.


Om du är anhöriginvandrare
och är folkbokförd i en kommun för första gången efter 1 maj 2013 och inte har bott i Sverige längre än tre år kan du anmäla dig till kursen genom att:

 

Information på olika språk finns på vår hemsida www.nyiostergotland.se!


Kontaktperson: Lars Eklund, 010-1039313, lars.t.eklund@regionostergotland.se