Samhällsorientering är en kurs som handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj.

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera.

Totalt omfattar kursen 75 timmar.

Kursen är gratis!

 

Kursinnehåll
Nio teman ingår i kursen:
•  Att komma till Sverige
•  Att bo i Sverige
•  Att försörja sig och utvecklas i Sverige
•  Individens rättigheter och skyldigheter
•  Att bilda familj och leva med barn i Sverige
•  Att påverka i Sverige
•  Att vårda sin hälsa i Sverige
•  Att åldras i Sverige
•  Introduktion till Internet

 


Kontaktperson: Lars Eklund, 010-1039313, lars.t.eklund@regionostergotland.se