Material för Götabiblioteken

Språkpillerbrochyren_2017 (pdf). Tips på hur du kan läsa böckerna tillsammans med barn.
Språkpillerlistan Östergötland 2017 (pdf
Språkpilleraffisch (pdf)
Bibliotekens rutiner (pdf)

Prevention Språkutveckling (pdf) Affisch länkad från Svenska logopedförbundet.
Västra Götalands Språkpuffen (länk Kultur i Väst)
Språkpiller – vad är det? (pdf, 2016). En broschyr om språkpiller för föräldrar, förskolor m.fl. Går att skriva ut som liten, liggande fyrsidig A5 (välj Egenskaper – Utskrift av broschyrer)

Språkpillertips i kategorier med bilder på böcker

AKK  (böcker att teckna till, pdf)
Fonologi (språkljud som tex rrr, fff och sss, pdf)
Frågor (pdf)
Ljudstimulering (pdf)
Meningsbyggnad(pdf)
Negationer(pdf)
Pragmatik (pdf)
Prepositioner-17 (pdf)
Pronomen (pdf)
Rim och bokstäver (pdf)
Räkneord (pdf)
Rim och bokstäver (språklig medvetenhet, pdf)
Textlösa böcker (pdf)
Väcker läslust (pdf)
Adjektiv (pdf)
Substantiv (sak-ord, pdf)
Verb (att göra-ord, pdf)

Språkpillertips i kategorier text

Beskrivande ord (pdf)
Göra-ord (pdf)
Sak-ord (pdf)
AKK (pdf)
Fonologi, frågor, inte-meningar (pdf)
Ljudstimulering, läslust (pdf)
Prepositioner, pronomen, rim och bokstäver (pdf)
Räkneord, “titta och hitta”(pdf)

Språkpillren är framtagna i ett samarbete mellan logopeder, Götabiblioteken och Regionbiblioteket i Östergötland.
Illustrationerna som är gjorda av Bettina Johansson, får endast användas i för Språkpiller.