Språkpillerbild, färgglad teckning barn äter pråkpiller formade som karameller

Språkpillerbild: Bettina Johansson

Vad är Språkpiller?

Om en logoped märker att ett barn har en försenad språkutveckling eller behöver träna på något särskilt språkljud eller begrepp så skriver logopeden ut böcker på recept – Språkpiller. Böckerna som används har valts ut av logopeder och bibliotekarier i samarbete och finns på en så kallad Språkpillerlista. Logopederna har delat in böckerna i olika kategorier, några böcker är extra bra för att träna på prepositioner, andra för att träna på verb eller substantiv.  Alla böckerna finns att låna på Götabiblioteken och de är märkta med en liten Språkpillerbild.

Mål

Samarbetet mellan bibliotekarier och logopeder har pågått under många år och vi har lärt oss mycket. Vi har ju samma mål – att få barn och föräldrar att läsa tillsammans för att utveckla språk, fantasi och förståelse för hur andra har det. Språkpiller riktar sig till barn i förskoleåldern, men även de allra minsta barnen behöver berättelser och böcker. Därför pågår parallellt ett annat samarbete där även barnhälsovården finns med –  Bokstart Östergötland.

Kontakt: Ingrid Loeld Rasch
E-post  Ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil   0703-585685