Språkpiller
Sedan flera år tillbaka samarbetar Regionbiblioteket och Götabiblioteken med logopeder i regionen. Logopederna skriver ut recept på böcker som är bra för att träna på olika ljud eller begrepp. Föräldrarna som får recepten kan hämta ut böckerna på sitt närmaste bibliotek. Läs mer om Språkpiller.

Bokstart
På Regionbiblioteket finns en samverkansgrupp med utvecklingsledare samt logopeder som arbetar med  att ta fram en handlingsplan för bokstart i Östergötland. Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård och utgår från varje enskild familjs och barns behov. Samarbete med det civila samhället är viktigt i språk- och läsfrämjande insatser som riktar sig till småbarnsfamiljer. Här (länk) kan du läsa mer om Bokstart.

bäbis läser bok, boll och hund

Bäbis läser bok

Leonards plåster – om syfte, barnsyn och kvalitetsarbete i bibliotekets sagostund
Två omgångar av  processen Leonards plåster har vi genomfört inom Götabiblioteken. Leonards plåster handlar om kvalitetsarbete med utgångspunkt i bibliotekens sagostunder. Vi har läst och diskuterat boken Leonards plåster. I boken  finns checklistor och dessa har vi testat på egna sagostunder för att se att vi håller en god kvalitet. Här (länk) kan du läsa om om vårt arbete.

Boktips för barn 0-3 år VT2019

Boktips för barn 3-7 år VT2019