bäbis ligger på mage, läser bilderbok, boll, hund

Bäbis i bokslukaråldern

Att arbeta med de små barnen och deras vuxna är bland det viktigaste och samtidigt roligaste man kan göra på ett bibliotek. Inte minst med tanke på att det finns så många fantastiskt bra pek- och bilderböcker. Alla bibliotek har verksamhet för de minsta, det kan vara sång- eller berättarstunder, barnteater eller bäbiscafé.  Regionbiblioteket stöttar med fortbildningar och underlättar erfarenhetsutbyte emellan anställda på de olika biblioteken. I många fall samarbetar Götabiblioteken om något , till exempel Bokstart och Språkpiller (se nedan) och då hålls detta samman av Regionbiblioteket. Under den årligt återkommande  barnboksveckan som infaller i vecka 46 har Götabiblioteken ett gemensamt tema.

Bokstart

Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet. Syftet är att tidigt stimulera barns språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och barnhälsovård och utgår från varje enskild familjs och barns behov.
Läs mer om Bokstart Östergötland.

Språkpiller

Sedan flera år tillbaka samarbetar Regionbibliotek Östergötland och Götabiblioteken med logopeder i regionen. Samarbetet består i att logopeder och bibliotekarier tillsammans väljer ut böcker som ska finnas med på språkpillerlistan. Logopederna skriver sedan ut recept på böcker som är bra för att träna på olika ljud eller begrepp. Föräldrarna som får recepten kan hämta ut böckerna på sitt närmaste bibliotek.
Du kan läsa mer på vår sida om Språkpiller.

Högläsning

Läs med mig – är en folder om att läsa med små barn, sidan är under uppbyggnad

 

Kontakt: Ingrid Loeld Rasch
E-post: ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil: 070-358 56 85