Språknätverk

Logotyp Bokstart Östergötland, ett stort rosa kommatecken med glasögon har ett litet blått kommatecken med barnögon i knät på en grön soffa med boktrave bredvid.

Bild: Belle Menahem

Efter att vi genomfört en enkätundersökning i regionen, i syfte att se hur samarbetet såg ut mellan olika organisationer (bibliotek, barnhälsovård, logopedi), började vi planera för att arbeta med Bokstart. Hösten 2017 beviljades Regionbiblotek Östergötland medel från Kulturrådet för att bygga upp ett Språknätverk på regional nivå. Från början var det givet att barnhälsovården skulle vara med i nätverket. Vi har sedan tidigare ett bra samarbete med logopeder och de var också viktiga att ha med. Arbetet med att stärka familjerna hör hemma under folkhälsan och därför kändes det självklart att få med en representant från Länsstyrelsen som arbetar med dessa frågor. I språknätverket ingick även bibliotekarier och bibliotekschefer, regionbibliotekschef samt utvecklingsledare från Regionbibliotek Östergötland.

Språknätverket förberedde för att starta Bokstartsprojekt. Vi läste på och träffade ansvariga för de projekt som redan var igång på andra håll i landet. Att vi ville pröva metoden med att göra hembesök stod tidigt klart och vi började fundera över hur det skulle ske på bästa sätt. Vilken fortbildning och vilka färdigheter behövde de som skulle bli bokstartare? Parallellt med detta skrevs en ny ansökan till Kulturrådet om att starta bokstartsprojekt i tre kommuner; Linköping, Norrköping och Ydre. Ansökan beviljades.

Bokstart Östergötland

I och med att första projektåret drog igång (december 2018) omvandlade vi det tidigare språknätverket till en styrgrupp. Styrgruppen har ett övergripande ansvar bland annat för ekonomin.
Vi skapade också ett nytt nätverk där förutom bokstartarna även personal från andra bibliotek, som är intresserade av att komma igång senare eller som arbetar med små barn och språkutveckling på andra sätt, är med. Projektledare från Regionbibliotek Östergötland ingår i både styrgrupp och nätverk.

Östgötamodellen

Vi valde, med erfarenheter och kunskap från andra bokstartsprojekt, följande modell för hembesöken:
När familjen kommer till BVC då barnet är 4 månader berättar BHV-sjuksköterskan  om Bokstart, delar ut information samt erbjuder familjen hembesök. Om familjen tackar ja till hembesök så sker det första när barnet är 6 månader. Bokstartare läser, ramsar eller sjunger med barnet och familjen får en kasse med tre böcker samt en folder med fler boktips. När barnet är 10 månader är det dags för hembesök nr 2. När barnet är 18 månader blir familjen inbjuden till biblioteket, helst i samband med någon annan lockande programpunkt för små barn.

Bokstart år 2

Under det andra året med Bokstart kom även Motala kommun med. De tre ursprungliga kommunerna kom igång på allvar med hembesöken och det fungerade mycket bra. De flesta familjer tackade ja till att ta emot en bokstartare i sitt hem och flera familjer kom sedan till biblioteket. Linköping och Norrköping startade minibibliotek på BVC respektive Familjecentral och Ydre startade upp en ny verksamhet med bäbiscafé. Du kan läsa  om hur de olika kommunerna arbetar med Bokstart genom att klicka på respektive kommunnamn till vänster.

Tyvärr satte pandemin käppar i hjulet för mycket av det som planerats. Linköping valde att inte ha någon verksamhet alls under våren 2020, Ydre och Norrköping genomförde vissa hembesök utomhus. Motala hann inte komma igång med hembesöken under våren 2020, men de förbereder sig för hösten.

Regionbibliotek Östergötland skriver en ansökan för ett tredje år med Bokstart Östergötland. Ansökan kommer att skickas till Kulturrådet i september 2020.

Material

Loggan för Bokstart Östergötland är gjord av Belle Menahem, 11 år.
Vi har tagit fram tre foldrar med boktips för olika åldrar. Bokstartarna delar ut dessa till familjerna vid de olika träffarna.
En broschyr om att läsa högt med sitt barn går snart till tryck. På den här länken kommer den att finnas för utskrift.
En liten bokkasse med loggan och texten Läs med mig används till det första bokpaketet.

Kontakt: Ingrid Loeld Rasch
E-post:  ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil:   070-358 56 85