Foto: Susanne Kronholm

Vad är bokstart?
Bokstart är en nationell satsning. Syftet är att stärka små barns språk- och läsutveckling (0–3 år). Bokstart vill skapa förutsättningar för alla barn att utveckla ett språk som är så bra som möjligt efter varje barns förutsättningar.

Målet är att

  • stärka vårdnadshavare i deras betydelsefulla roll
  • ​utveckla samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola samt med familjen​
  •  öka och sprida kunskap om små barns språk- och läsutveckling

Hur går det till?
Flera av Götabiblioteken arbetar med Bokstart. Från början var det ett regionalt projekt, men nu är de kommunala. De folkbibliotek som arbetar med Bokstart är Kinda, Linköping, Motala, Norrköping, Åtvidaberg, Ydre och Åtvidaberg. En del av biblioteken gör hembesök till familjerna, andra tar emot familjer på biblioteket. Några bibliotek når familjerna via barnhälsovård eller förskola. Biblioteken ordnar också en hel del annat för de yngsta barnen, tex barnteater eller bebiscafé. Regionbibliotek Östergötland stöttar Bokstart Östergötland genom att hålla i nätverk, erbjuda fortbildning och bekosta gemensamt material.

Vårdnadshavares roll
En viktig del i Bokstart är att visa vårdnadshavare att det inte behöver vara svårt att hjälpa sitt barn med språkutvecklingen. Foldern Läs med mig som är liten ger enkla tips på vad man som vårdnadshavare kan göra. Sjunga, ramsa, läsa, prata och sätta ord på det man ser och gör i vardagen. Foldern finns översatt till flera språk: arabiska, dari, engelska, finska, somaliska, spanska, tigrinja samt alla minoritetsspråken.

Regional gåvobok
Som en del av Bokstart får alla barn i Östergötland en bokgåva när de är 8 månader. Boken bekostas av Regionbibliotek Östergötland och delas ut av BVC när de gör sitt 8:månadersbesök i familjerna. Personalen på BVC kommer att prata om språkutveckling och visa hur man läser tillsammans med barnet. Boken är Knacka på av Anna-Klara Tidholm.

Slutrapporten från det regionala projektet Bokstart Östergötland kan du läsa här.

Kontakt: Ingrid Loeld Rasch
E-post:  ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se
Mobil:   070-358 56 85

Illustration: Sara Gimbergsson