Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2023-03-14
13:00 - 16:00


Vilken samling möter biblioteksanvändaren?

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Årets mediekonferens ställer frågor om hur ny teknik, nya rum och nya läspraktiker påverkar bibliotekens samlingar och besökare.

När: 14 mars kl 13.00-16.00
Plats: Digitalt
Dagen är kostnadsfri.

Anmäl dig här senast den 28 februari

Programpunkter

Gemensam mediehantering på Biblioteken i Malmö
Peter Stenberg, Linnea Ekström och Elin Lundberg från Malmö stadsbibliotek gör nedslag i flytande bestånd, gemensamma inköp och införandet av IMMS (Intelligent Material Management System) som är ett algoritmbaserat medielogistiksystem. Lovisa Liljegren som skrivit ett examensarbete i ämnet bidrar med sina slutsatser och reflektioner.

”Medierna är det första som ska synas”
Gävle stadsbibliotek genomgår stora förändringar. Det gamla biblioteket är rivet och verksamheten bedrivs i en tillfällig, mindre lokal i väntan på ett nytt kulturhus. Petra Jonsson och Anki Bos samtalar om mediernas roll och plats i biblioteksverksamheten.

Ljudböcker, unga och nya läspraktiker
Utifrån sin avhandling kommer Elisa Tattersall Wallin berätta om nya läspraktiker som uppstår när ljudböcker används via appar och vilken roll ljudboken har i ungdomars vardagsrutiner. Dessutom kommer hon presentera aktuell statistik från den årliga SOM-undersökningen kring läsning i digitala bokformat.

Läs mer här

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag