Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-09-17
09:00 - 12:30


Välkommen till Göta styrgrupp, mötet börjar kl. 09:00 men incheckning kan ske redan från 08:45

länk till mötet skickas via e-post

Dagordning

 • Incheckning
 • Skolbiblioteksutveckling, Finspångs kommun
 • Skolbibliotek
 • Göta ILS –lägesrapport
 • Språkstimulerande insatser för de yngsta barnen (0-3 år)
  – en utvecklingstrappa för Götabiblioteken, beslut
 • Bokstart Östergötland: Gåvobok
 • Digitalt skrivprojekt i november – inspirerat av NaNoWriMo
  Kreativa workshops
 • Göta e-tjänster
 • E-medborgarveckan, Internetdagarna, Digitalidag
 • UR Access och Götabiblioteken
 • Ledarskapsspåret inom Digital transformation och Götabibliotekens målbildsarbete
  chefsinternat?

 

Totalt antal platser
20

Antal anmälda
15

Antal tillgängliga platser
5

Sista anmälningsdag
2021-09-15

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat