Laddar Karta...

Datum/Tid
2021-10-22
09:00 - 16:00

Plats
Elite Stora Hotellet


08:30 – 09:00 Frukostmingel, mötet startar 09:00

Presentation utvecklingsledare på regionbiblioteket

Workshop Götabibliotekens e-tjänster

Gemensam lunch

Götabibliotekens målbildsarbete presentation

Informationspunkter

  • Inför tidskriften Götabiblioteken 2021
  • Göta mediehantering
  • Statistisk genomlysning av Götabiblioteken
  • Göta demokratidag 31/3
  • E-medborgarveckan – återkoppling
  • TellUs

Totalt antal platser
20

Antal anmälda
15

Antal tillgängliga platser
5

Sista anmälningsdag
2021-10-08

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat