Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2020-06-05
09:00 - 12:00


Observera att detta styrgruppsmöte kommer ske via skype. Länk skickas via e-post.

Dagordning  för Göta styrgrupp återfinns i Göta portal från och med 18 maj.

Totalt antal platser
20

Antal anmälda
17

Antal tillgängliga platser
3

Sista anmälningsdag
2020-06-05

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat