Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2020-09-18
08:30 - 16:00


Mötet genomförs digitalt och länk skickas till dig i god tid.

Incheckning från kl. 08:30, mötet startar kl. 09:00
 • Göta ILS: arbetsgruppen rapporterar från sitt arbete
  Skolbiblioteksfrågor kopplat till nytt biblioteksdatasystem för Göta, beslutsfråga
 • Götas olika e-tjänster, beslutsfråga
 •  Bibblix, information
 • ”31/5” – Utökat tak för e-tjänster, samt online-låntagare, beslutsfråga
 • Digitala tjänster för alla – rapportering från projektet
 • Göta ekonomi, beslutsfråga
 • Sociala medier för Götabiblioteken, beslutsfråga
 • Göta medieplan – kort info
 • Göta 10 år – kort info

Totalt antal platser
20

Antal anmälda
15

Antal tillgängliga platser
5

Sista anmälningsdag
2020-09-10

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat