Skip to content

Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Rolf Holm (sida 2 av 8)

Ett nytt biblioteksdatasystem för Götabiblioteken

Arbetet med att ta fram en behovsanalys för ett nytt biblioteksdatasystem  för Götabiblioteken fortsätter. Det är Göta ILS som som på uppdrag av styrgruppen bereder frågan. De flesta av  er vet säkert vad som är på gång. Vårt nuvarande avtal löper ut i juni 2022.

Syftet med arbetet är att framtidsäkra programvaran så att framtidens behov och krav går att möta.

Mer information finns på Göta portal!

Hörndekoration i Götabiblioteksfärgerna rosa, blågrönt och grått.

Göta Nyhetsbrev 2019 nr 4

Årets sista Göta Nyhetsbrev nr 4 är här. Det blir också det sista numret överhuvudtaget eftersom vi nu äntligen har Göta portal där också nyheter kommer att publiceras!

Arbetet med att se över val av framtida biblioteksdatasystem fortsätter.

Läs nyhetsbrevet som PDF.

hörndekor i Götabiblioteksfärg

Göta Nyhetsbrev 2019:3

Göta Nyhetsbrev 2019:3 finns nu publicerat!

Götabibliotekens arbete med val av framtida bibliotekssystem…

Läs Nyhetsbrevet här (pdf)

Att främja nationella minoritetsspråk i Östergötland

Ett nytt kunskapspaket från Bokstart finns ute nu! Det har rubriken Att främja nationella minoritetsspråk:

Kunskapspaketet består av tre artiklar och tre filmer, tillgängliga på Bokstarts webb:
https://www.bokstart.se/lara/artiklar/2019/att-framja-nationella-minoritetssprak/

Artiklarna är:

  • Nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige, av Cecilia Brisander, handläggare på Kulturrådet.
  • Att möta familjer med minoritetsspråk, av Leena Huss, professor emerita i finska, Uppsala universitet.
  • Att föra vidare minoritetsspråk till sina barn, av Leena Huss.

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling

Göta Nyhetsbrev 2019:2

Göta Nyhetsbrev 2019:2 finns nu publicerat!

Läs vad Göta webbredaktionen, metadatagruppen och systemgruppen vill informera och berätta. Detta nr också info om e-tjänster och Göta transporter i ny regi!

Läs mer här