Göta styrgrupp bestämde (171208) att ett Nyhetsbrev för Götabiblioteken ska starta 2018 och ges ut ca 1ggr/kvartal. Målgruppen är i första hand personalen inom götasamarbetet. Innehållet ska framförallt vara material från systemgrupp, metadatagrupp och webbredaktion, men också andra nyheter eller information kan komma med. Hösten 2019 kom Göta portal igång och där kommer nyheter att kunna publiceras. Därför blir Nyhetsbrev 2019 nr 4 det sista och ersätts av Göta portal.

Nyhetsbrev 2019:4
Nyhetsbrev 2019:3
Nyhetsbrev 2019:2
Nyhetsbrev 2019:1

År 2018
Nyhetsbrev 2018:4
Nyhetsbrev 2018:3
Nyhetsbrev 2018:2
Nyhetsbrev 2018:1

Kontaktperson Regionbibliotek Östergötland:

Rolf Holm,  tfn 070 630 46 58
rolf.holm@regionostergotland.se