Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2023-05-03
08:30 - 11:30


Föreläsning och workshop om bemötande av biblioteksbesökare med funktionsnedsättning –  med fokus på vuxna.
Mötet är digitalt i Zoom.

Utöver att lokaler, skriftlig information och webb behöver vara tillgänglighetsanpassade behöver även bemötandet av och samtalet med besökare med funktionsnedsättning anpassas så att personal och besökare förstår varandra.

Vilka svårigheter som påverkar kommunikationen kan våra besökare ha? Och vad kan man som bibliotekspersonal göra för att förbättra bemötandet och underlätta samtalet? Finns det några konkreta redskap eller strategier som jag som arbetar på bibliotek kan lära mig att använda?

Efter föreläsningen kommer det att ges tid till erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

 

 

Föreläsningen och workshopen hålls av Anna Nordström, leg. logoped och
verksamhetsutvecklare på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Anna har tidigare arbetat med vuxna personer med medfödda funktionsnedsättningar och har erfarenhet av att arbeta med olika tekniker och strategier för att anpassa kommunikation.

Tillfället är ett samarrangemang mellan biblioteksutvecklare i Region Blekinge/Kronoberg,
Region Halland och Region Östergötland och riktar sig till bibliotekspersonal i Blekinge, Halland, Kronoberg och Östergötland.

 

 

 

Totalt antal platser
100

Antal anmälda
87

Antal tillgängliga platser
13

Sista anmälningsdag
2023-04-25

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat