I mars öppnar ansökan för en ny omgång av Stärkta bibliotek.
Syftet är med bidraget är att öka utbud och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Kommuner kan söka bidraget under perioden 11 mars–8 april.

Nytt för i år är att Kulturrådet tar emot endast en ansökan/kommun. Kommuner som söker tillsammans med en eller flera andra kommuner har utöver den gemensamma ansökan även möjlighet att lämna in en enskild ansökan.

Kulturrådet prioriterar ansökningarna som gäller bibliotekens prioriterade målgrupper; barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Beslut om vilka kommuner som får Stärkta bibliotek 2021 kommer lämnas i juni.

Kulturrådet höll ett webbinarium 8 februari som kommer läggas upp i en textad version, länk dit kommer här inom kort.