Projektets syfte är att utveckla och etablera metoder och arbetssätt inom medie- och informationskunnighet (MIK). Arenorna är kommunala bibliotek och fritidsgårdar. Finansieringen kommer från Statens kulturråd som har beviljat 400 000 kr för det första projektåret av totalt 2 år. Projektet har även beviljats medel ur regional digital agenda och är ett samarbete mellan Film i Öst och regionbiblioteket.

I detta projekt ligger fokus bortom den tekniska kunskapen. Istället fokuseras innehållsproduktion, berättande och demokratiskt mediedeltagande. Genom att använda digitala verktyg får invånare ökad möjlighet att vara kritiskt delaktiga och aktivt skapande i ett komplexare medielandskap och biblioteken får chans att utveckla nya arbetsmetoder. Under det första året kommer projektet att beröra ett antal utvalda pilotbibliotek och fritidsgårdar i Östergötland. Processen kommer att dokumenteras och generera ett lärande för hur kommunala bibliotek, fritidsverksamheter och filmverksamhet kan arbeta med MIK.

Projekt handlar också om att samordna de samlade erfarenheter och komptenser som finns mellan resurscentret Film i Öst och regionbiblioteket. Projektet ska påbörja arbetet med att bygga upp en infrastruktur runt MIK-frågorna i regionen, främst genom att öppna kontaktytor mellan biblioteken och aktörer som mediepedagoger, filmare, journalister m.fl.

 

Projekttid 2017-06-01 till 2018-06-01

Kontaktperson:

Hanna Hannerz

hanna.hannerz@regionostergotland.se

076 145 11 51