Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2017-12-07
09:00 - 16:30


Dag om jämställdhet för konsulenter, utvecklingsledare, utvecklare i kulturområdet i Region Östergötland

Förmiddag: Föreläsning för  konsulenter, utvecklingsledare, utvecklare i kulturområdet i Region Östergötland

samt tjänstemän och utövare (institutionerna och fria) inom kulturområdet i kommunerna i region Östergötland

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag