Laddar Karta...

Datum/Tid
2022-05-19
09:30 - 15:00

Plats
Norrköpings stadsbibliotek


Målgrupp: bibliotekspersonal som arbetar med barn 

OM LFI
Läsfrämjarinstitutet (LFI) driver Läslandet som är ett kulturmakeri för barn och deras medföljande vuxna. I veckovist återkommande aktiviteter får barn delta i högläsning, teater och annan gestaltning. I en efterföljande workshop utforskas boken i andra konstformer där barnen utifrån lust och förmåga ägnar sig åt kreativa skapandeprocesser. Stor vikt läggs vid representation och medskapande. LFI-metoden är framvuxen i en kontext där behovet av att nå barn i läsovana hem och bekräfta flerspråkiga barn i deras hybrida identiteter.

UTBILDNINGEN BESTÅR AV 3 DELAR – VETA, KUNNA, GÖRA

Del 1 VETA består av vad de bakomliggande orsakerna till LFI är. Varför finns LFI och vad är vitsen och vinsten med att arbeta på det här sättet.
Vi går igenom vad LFI-metoden tar avstamp i och vilka samhällsproblem den svarar an mot. Följande teman behandlas:
• Hur skapas läslust och läsvana
• Språk som redskap och empowerment
• Språkets många dimensioner
• Flerspråkiga barn med hybrida identiteter
• Representation

Del 2 KUNNA består av LFI-metodens principer och arbetsmetoder. Vi går igenom:
• 4-dimensionell högläsning
• Efterföljande workshop
• Upplägg av en aktivitet
• Tillgänglighet, takt och tid
• Lekfulla incitament

Del 3 GÖRA består av de olika praktiska element som finns i en 4-dimensionell högläsning. Deltagarna får träna på några av improvisationsteaterns grunder och göra grupparbete med stöd
av en LFI-coach. Vi planerar och genomför en 4-dimensionell högläsning och utforskar hur boken kan gestaltas i andra konstformer. Varje grupp visar upp sin 4-dimensionella högläsning inför
deltagarna.
• 4D-verktyg
• Grupparbete
• Redovisning

Dagen är kostnadsfri. Vi tar ut en avgift på 500 kr om du uteblir utan att skicka en ersättare.

Totalt antal platser
28

Antal anmälda
28

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag
2022-05-18

Anmäl dig

Detta evenemang är fullbokat.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat