Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-09-30
13:30 - 15:00


Nätverket Skolbibmeet bjuder in till en eftermiddag med tips på hur vi som jobbar på skolbibliotek kan arbeta med digitala hjälpmedel och tips på böcker som vi kan arbeta med i skolan.

Under en eftermiddag får ni ta del av några personers erfarenheter av att arbeta med digitala
hjälpmedel. De ger konkreta tips och vi får möjlighet att diskutera olika arbetssätt i mindre
grupper. Ni får även ta del av vilka böcker som fungerar att arbeta med i klasser utifrån olika
teman, till exempel värdegrundsfrågor, och hur vi kan arbeta med dessa böcker.

Datum: 30/9
Tid: 13.30-15:00
Plats: digital träff – länk skickas ut några dagar innan träffen

Program: Vi startar gemensamt med tips. En kortare paus för att hämta fika och uppdelning av mindre grupper för diskussioner. Vi avslutar med en gemensam återsamling och avrundning.

Målgrupp: skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga på grundskolorna i Östergötland,
nätverket Skolbibmeet

Antal deltagare: 30 st
Anmälan: Anmäl er i formuläret nedan.  Anmälan öppnar 20 augusti 2021.
Sista anmälningsdag: 10/9

Vid anmälan: Ange vid anmälan vilken skola ni kommer från.  Ange i rutan för Särskilda önskemål om du är presentatör samt vilken presentation som du kommer att göra, vilka tips som kommer presenteras.

Frågor?
Hör av er till  Ida Ross ida.ross@utb.linkoping.se  eller Ida Arlid Weyde ida.arlidweyde@norrkoping.se från Skolbibmeet.

Totalt antal platser
30

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
30

Sista anmälningsdag
2021-09-10

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare