Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Författare: Linda Skårbratt (sida 3 av 3)

Samhällsorientering för ensamkommande ungdomar i Linköping

På uppdrag av Omsorgskontoret inom Linköpings kommun,  kommer Samhällsorientering för nyanlända att genomföra kurser med ensamkommande flyktingbarn under sommaren. Det rör sig om ca 100 ungdomar i åldern 15-17 år som är bosatta i Linköping. Kursen är på 40 timmar och dessa kurser kommer pågå under perioden 26/6 till 21/8.

Samhällsorientering i siffror

Under 2016 deltog 1431 personer i samhällsorienteringen i Östergötland, vilket kan jämföras med 1111 personer 2015.
Prognosen för 2017 är något oviss då det varierar i de uppgifterna som vi fått. En rimlig prognos borde vara att vi under våren 2017 får samma inflöde i kommunerna som vi hade under 2016 och sedan att vi börjar ana en minskning under hösten 2017. Vi planerar för att vi under 2017 kommer utbilda cirka 1200 kursdeltagare.

Flyktingar och samhällsorientering i Östergötland

Vi får många frågor om hur vi klarar samhällsorienteringen med anledning av det stora antalet flyktningar som kom sista kvartalet 2015. För samhällsorienteringens del har detta inte börjat märkas än då handläggningstiden för dessa personer beräknas ta upp emot 18 månader.

Det innebär att vi för vår del kan räkna med en topp runt årsskiftet 2017/2018, men att vi nog kommer kunna se en ökning någon gång i september i år som sedan ökar kontinuerligt till årsskiftet 2017/2018 varefter det kommer att minska igen. I år (2016) har inflödet av flyktingar legat runt 400-500 st per vecka i hela landet, vilket motsvarar ungefär hur det såg ut 2012. Detta kan jämföras med de ca 11 000 per vecka som kom under november 2015, då det var som allra störst inflöde.