Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

I Östergötland är Norrköping, Motala och Finspång finska förvaltningsområden. I förvaltningsområdet ingår också Region Östergötland.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvarig för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.