interiör ljudstudio Östgöta Taltidning, dator och mikrofoner

Ljudstudio Östgöta Taltidning

Inläsningar på uppdrag  

Vi utför inläsningstjänst på uppdrag av kommuner, institutioner och organisationer. Det gäller oftast hela tidskrifter, broschyrer och liknande. 

Inläsningar för privat bruk 

Privatpersoner måste först få klartecken från sin kommun att den betalar inläsningen.
Servicen för privatpersoner omfattar inläsning av material som inte tidigare är inspelat på kassett eller CD.
Vi läser till exempel in tidnings-och tidskriftsartiklar, brev, dikter, broschyrer, bruksanvisningar, matrecept, samhällsinformation m m.
Servicen gäller inte inläsningar av hela böcker, tidskrifter eller tidningar.
Inläsaren har tystnadsplikt.

Observera – om du önskar att inläsningen ska betalas av din kommun, måste du först ha kontaktat kommunen.

Om du önskar ta del av servicen från Inläsningstjänst kontakta ditt kommunbibliotek eller Inläsningstjänsten/Östgöta Taltidning.

Inläsare:

Lena Udd
Telefon: 010-103 93 20
E-post: 
ostgotataltidning@regionostergotland.se

Errol Tanriverdi
Telefon: 010-103 93 19
E-post: 
ostgotataltidning@regionostergotland.se


Postadress

Regionbibliotek Östergötland Region Östergötland
581 85 Linköping