Arbete pågår med att ta fram en uppdaterad information om östgötaförfattare. Arbetet beräknas vara klart hösten 2020.