Samtliga dokument är pdf

Slutrapport jan 2017

Rapport  bokbuss Linköping, jan 2017

Rapport bokbuss Motala, jan 2017

Rapport bokbuss Norrköping, jag 2017


Ansökan Vinnova

Arbetsgruppsmöten

2016-01-20
Dagordning
Minnesanteckningar

2016-03-03
Minnesanteckningar

2016-04-04
Dagordning
Minnesanteckningar 
Bokbussen Torsby kommun
Bokbuss Torsby kommun sammanställning

2016-04-26–27
Sundsvall
mobibblan

Sandviken
Young Story Architects
Utvärdering studiebesök
Rapport studiebesök

2016-05-23
Dagordning
Minnesanteckningar

2016-05-26
Makerspace/Skaparbibblan hos Makerslink Linköping

Makerspace-Lo-Claesson
Utvärdering Makerspace/Skaparbibblan

2016-09-07

Kundresekartläggning Stefan Holmlid, Liu

2016-10-18

Minnesanteckningar

2016-11-16

Minnesanteckningar