Förstudie Digitala Mediebussar

Att öppna hyllorna på biblioteket var ett viktigt steg för att ge människor fri tillgång till kunskap och information, med bokbussar nåddes alltfler allt längre bort. Lika viktigt som det var att öppna hyllorna, lika viktigt är det idag att biblioteken öppnar dörrarna på vid gavel till den digitala världen. Folkbibliotekens utmaning idag är att ge människor access till Internet och erbjuda vägledning i den digitala informationsdjungeln.

Regionbiblioteket har erhållit medel från Vinnova inom programmet FRÖN till en förstudie för att undersöka förutsättningarna för hur befintliga bokbussar i Östergötland (3), Linköping, Motala och Norrköping, kan utvecklas till digitala mediebussar samt tillgänglighetsanpassas för identifierade målgrupper.

Projektperiod 2016-01-01—12-31