Barns egna vägar till besättelsen (2013)

Slutrapport – Barns_egna_vägar_till_berättelsen_en_förstudie

Digidel (2013)

Digidelnätverket – länk till digidel.se

Digitalt medborgarskap (2010-2011)

Slutrapport – slutrapport_digitaltmedborgarskap

E-kampanj – Internet för alla (2009)

Slutrapport – ekampanj_slutrapport

Införandet av Libris på Götabiblioteken (2015)

Slutrapport – inforandet-av-libris-pa-gotabiblioteken-slutrapport-godkand-150629

Bokens alla sidor (2008-2011)

Slutrapport – rapport-bokens-alla-sidor__2011

Projektrapport år ett – Bokensallasidorrapportr1

Projektrapport år två – bokensallasidordelrapportr2

Nytta och nöje på nätet (2009-2010)

Slutrapport – nyttanoje2010_slutrapport

SO – Samhällsorientering på modersmål (2011-2013)

Slutrapport – Slutrapport_IT-utvärdering_3.0_m_bilagor

Slutrapport – Slutrapport_samhällskommunikatörer_m_bilagor

Projektrapport – rapport_1_ver5

Bibliotek hemifrån (2008)

Bildspel – biblioteket_hemifran_maj08

Statistik – statistik_ebok_bilder1

Utvärdering – utvrderingsammanstllning_maj08

IKT-stöd på bibliotek (2007-2008)

Slutrapport – slutrapport_ikt_ostbibliotek_081031

Kompetensutveckling genom samtal på hemmaplan (2007)

Inbjudan – 100803inbjudan_studiecirkel

Limit-projektet (2004-2007)

Slutrapport – limitrapportslutversion

ABC bokstavslek (2010-2011)

Förstudie – abc_bokstavslek._en_frstudie._ek

Statistik – statistik_pass_vanligaste_sprk_i_kommunerna__2009

Bibliotek i Östergötland (2002-2007)

Slutrapport – 0704202007Utvrderingavsamarbetetmellanbibliotekenistergtland

Bibliotek utan hinder (2006)

Slutrapport – slutrapport_buh

Lära ut internet på bibliotek (2005)

Slutrapport – Rapport_lara_ut_internet

Equal biblioteken (2004-2005)

Slutrapport – SlutrapportEqual

Vuxnas lärande (2003-2005)

Rapport KUR år 1 – KURrapp1030820

Rapport KUR år 2 – Kurrapport2040826

Rapport KUR år 3- r3Folkbibrollivuxnaslr051221

Utvärderingsplan – Utvarderingsplan20040524

Utvärdering – Utvrdering1

Verksamhetsberättelse – Verksamhetsberttelsevuxlar2004

Besök (2011-2013)

Länk – projektbesok.se

Målgång – BESÖK_går_i_mål

Bok – BOK_Besök

Delanalys – delanalys-besc3b6k-20130204

Bibliotek som lärmiljöer (2008-2012)

Rapport 1 – rapportlarmiljoerar1

Rapport 2 – rapport_larmiljoprj2_2012

Appendix – appendix_lrmilj_delprojekten

Utvärdering – Utvärdering_Digital_delaktighet_samhällsorientering_mm

Biblioteksvärdar (2007-2009)

projektbeskrivning – 090123biblioteksvc3a4rdarettintegrationsprojekt1

Dyslexiporjektet – Allt genast (2010-2011)

Förstudie – 100802forstudienollanalysdyslexiprojektetalltgenast

Skolbibliotikarielyftet (2012-2014)

Målformulering – malformuleringar_ur_esf-ansokan_skolbibliotekarielyftetmars2012-piamk1