Taltidning till fler (2017-2018)

Slutrapport 2017 – Slutrapport Taltidning till fler 2017 (pdf)

Slutrapport 2018 – Slutrapport Taltidning till fler 2018 (pdf)

MIK i praktiken (2017-2018)

Slutrapport – MIK i praktiken (pdf)

Erfarenhetsrapport – Erfarenhetsrapport MIK i praktiken (pdf)

Biblioterapi (2017)

Slutrapport – Biblioterapi på Götabiblioteken (pdf)

Slutrapport med källhänvisningar –Biblioterapi på Götabiblioteken (docx)

Bokstart (2017)

Slutrapport – Kartläggning av samarbete mellan BVC/Familjecentral, bibliotek och logopeder i Östergötland (pdf)

Digitala Mediebussar (2017)

Slutrapport Digitala Mediebussar jan 2017 (pdf)

Rapport bokbuss Linköping, jan 2017 (pdf)

Rapport bokbuss Motala, jan 2017 (pdf)

Rapport bokbuss Norrköping, jan 2017 (pdf)

Gemensamma Bibliotekstjänster (2015-2018)

Slutrapport följeforskning – Slutrapport_följeforskning_NowéHedvall_Michnik (pdf)

Läsvågen (2015-2016)

Slutrapport – Slutrapport Läsvågen 2015 2016 (pdf)

Införandet av Libris på Götabiblioteken (2015)

Slutrapport – inforandet-av-libris-pa-gotabiblioteken-slutrapport-godkand-150629 (pdf)

Crossmedia (2014-2017)

Länk – Crossmedia

Göta utveckling (2014-2016)

2014 Göta utveckling 3årsprojekt Delegationsbeslut (pdf)

Götabiblioteken i Libris – slutrapport (pdf)

Göta Petter – införandet av Libris (länk)

Förstudierapport Nya Götawebben (pdf)

Förankring och  beslut av ny gemensam webb för Götabiblioteken,  workshop 160415 (pdf)

Barns egna vägar till besättelsen (2013)

Slutrapport – Barns_egna_vägar_till_berättelsen_en_förstudie (pdf)

Digidel (2013)

Digidelnätverket – länk till digidel.se

Skolbibliotekarielyftet (2012-2014)

Målformulering – malformuleringar_ur_esf-ansokan_skolbibliotekarielyftetmars2012-piamk1 (pdf)

SO – Samhällsorientering på modersmål (2011-2013)

Slutrapport – Slutrapport_IT-utvärdering_3.0_m_bilagor (pdf)

Slutrapport – Slutrapport_samhällskommunikatörer_m_bilagor (pdf)

Projektrapport – rapport_1_ver5 (pdf)

Besök (2011-2013)

Målgång – BESÖK_går_i_mål (pdf)

Bok – BOK_Besök

Delanalys – delanalys-besc3b6k-20130204 (pdf)

Digitalt medborgarskap (2010-2011)

Slutrapport – slutrapport_digitaltmedborgarskap (pdf)

ABC bokstavslek (2010-2011)

Förstudie – abc_bokstavslek._en_frstudie._ek (pdf)

Statistik – statistik_pass_vanligaste_sprk_i_kommunerna__2009 (pdf)

Dyslexiprojektet – Allt genast (2010-2011)

Förstudie – 100802forstudienollanalysdyslexiprojektetalltgenast (pdf)

Nytta och nöje på nätet (2009-2010)

Slutrapport – nyttanoje2010_slutrapport (pdf)

E-kampanj – Internet för alla (2009)

Slutrapport – ekampanj_slutrapport (pdf)

Bokens alla sidor (2008-2011)

Slutrapport – rapport-bokens-alla-sidor__2011 (pdf)

Projektrapport år ett – Bokensallasidorrapportr1 (doc)

Projektrapport år två – bokensallasidordelrapportr2 (pdf)

Bibliotek som lärmiljöer (2008-2012)

Rapport 1 – rapportlarmiljoerar1 (pdf)

Rapport 2 – rapport_larmiljoprj2_2012 (pdf)

Appendix – appendix_lrmilj_delprojekten (pdf)

Utvärdering – Utvärdering_Digital_delaktighet_samhällsorientering_mm (pdf)

Bibliotek hemifrån (2008)

Bildspel – biblioteket_hemifran_maj08 (pdf)

Statistik – statistik_ebok_bilder1 (pdf)

Utvärdering – utvrderingsammanstllning_maj08 (pdf)

Biblioteksvärdar (2007-2009)

projektbeskrivning – 090123biblioteksvc3a4rdarettintegrationsprojekt1 (pdf)

IKT-stöd på bibliotek (2007-2008)

Slutrapport – slutrapport_ikt_ostbibliotek_081031 (pdf)

Kompetensutveckling genom samtal på hemmaplan (2007)

Inbjudan – 100803inbjudan_studiecirkel (pdf)

Bibliotek utan hinder (2006)

Slutrapport – slutrapport_buh (pdf)

Lära ut internet på bibliotek (2005)

Slutrapport – Rapport_lara_ut_internet (pdf)

Limit-projektet (2004-2007)

Slutrapport – limitrapportslutversion (pdf)

Equal biblioteken (2004-2005)

Slutrapport – SlutrapportEqual (pdf)

Vuxnas lärande (2003-2005)

Rapport KUR år 1 – KURrapp1030820 (doc)

Rapport KUR år 2 – Kurrapport2040826 (doc)

Rapport KUR år 3- r3Folkbibrollivuxnaslr051221 (doc)

Utvärderingsplan – Utvarderingsplan20040524 (doc)

Utvärdering – Utvrdering1 (doc)

Verksamhetsberättelse – Verksamhetsberttelsevuxlar2004 (doc)

Bibliotek i Östergötland (2002-2007)

Slutrapport – 0704202007Utvrderingavsamarbetetmellanbibliotekenistergtland (pdf)