Digitala tjänster för alla (2019-2020)

Slutrapport 2020 – Slutrapport Digitala tjänster för alla (pdf)

Handbok  Handbok om att arbeta med digitala tjänster (pdf)

360° bilder och filmer från Motala

Läslov (2017-2021)

Slutrapport 2021 – Slutrapport Läslov (pdf)

Taltidning till fler (2017-2018)

Slutrapport 2017 – Slutrapport Taltidning till fler 2017 (pdf)

Slutrapport 2018 – Slutrapport Taltidning till fler 2018 (pdf)

MIK i praktiken (2017-2018)

Slutrapport – MIK i praktiken (pdf)

Erfarenhetsrapport – Erfarenhetsrapport MIK i praktiken (pdf)