Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2023-04-04
08:30 - 16:45


Välkommen till MIK dag 2023 på Cnema i Norrköping! 

grupp med studenter som tar en selfie

En heldagskonferens runt medie- och informationskunnighet (MIK) för dig som jobbar på en skola eller ett skolbibliotek i Östergötland eller på ett Götabibliotek.

MIK-frågorna är viktigare än någonsin för alla som jobbar med barn och unga – inom skola, på skolbibliotek eller folkbibliotek.

 • Hur kan vi stärka barn och ungas kunskap om den digitala världen som de är en del av – både som mediekonsumenter och medieproducenter?
 • Hur kan vi hjälpa barnen att hitta fram i den digitala världen på ett säkert och medvetet sätt?

MIK-frågorna är viktiga för vårt samhälle och för vår demokrati och för oss som individer. Under en dag kring MIK kommer vi att tillsammans utforska olika aspekter av MIK som kommer stärka er i ert viktiga arbete med barn och unga och MIK.

Program  

8.30 Registrering

9.00 Välkomna!

9.05 Rörlig bild som framtidens språk
Anette Novak är vd för Svenska Filminstitutet som bland annat arbetar med att stärka filmkunnigheten hos barn och unga.Tidigare var Anette direktör för Statens medieråd som koordinerar den svenska kraftsamlingen för stärkt medie- och informationskunnighet. Åren 2015-2016 var Anette regeringens särskilda medieutredare som tog fram förslag till framtidens mediepolitiska verktyg.

9.50 Att motverka näthat – elevers delaktighet i värdegrundsarbetet
Vad gör barn och unga på nätet och vad är de med om på sociala medier? Vuxenvärlden har ofta svårt att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen och för skolans del skapar detta svårigheter i arbetet med värdegrund och mot kränkningar. Denna föreläsning visar hur elever kan engageras i skolans utvecklingsprocesser och erbjuder en metod för att arbeta förebyggande mot kräkningar på nätet. Metoden går under namnet IT-supportelever och bygger på föreläsarnas väl beprövade erfarenheter.

Pelle Wijkström, idrottslärare och lärarassistent på Hagaskolan i Vallentuna. Driver tillsammans med Carin Thörnqvist initiativet Nätkärlek.

10.20 Fika

10.50 Hur AI-beredda är vi?
Även om AI-tillämpningar har varit en del av mångas vardag under en lång tid, har diskussionen kring AI exploderat under de senaste månaderna efter att lösningar för att automatiskt generera bild och text, såsom DALL-E och ChatGPT, lanserades för allmänheten. Vad innebär den här utvecklingen för vårt samhälle, våra organisationer och oss som individer?

Linda Mannila är forskare, föreläsare och författare med lång erfarenhet av att arbeta med frågor i gränslandet mellan digitalisering, utbildning och samhällsutveckling.

11.45 Lunch på egen hand.  Tips på lunchrestauranger i Norrköping

13.00 MIK i undervisningen med skolbiblioteket som nav
När skolbibliotekarie och lärare samarbetar gynnas elevers lärande. Hur tar vi tillvara varandras kompetenser? Hur utformar vi undervisningen i praktiken?

Maria Heimer arbetar som författare och föreläsare. Hon har tidigare arbetat som skolbibliotekarie (7–9 och F–6) och som
kommunövergripande skolbiblioteksutvecklare och -samordnare.
Monika Staub Halling är skolbibliotekarie inom grundskolan och anlitas regelbundet som föreläsare inom skolbiblioteksutveckling.

Tillsammans har de skrivit boken Mot samma mål: skolbibliotek i undervisningen.

14.00 Hur man använder spel i undervisningen
Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Om de inte spelar spel, så har de spel i tanken. Därför finns det enväldig kraft i att använda sig av spel i pedagogiken. Eleverna känner sig bekräftade i sitt intresse och det blir enklare för dem att ta till sig kunskap och skolan blir mer givande, rolig och kreativ. Genom att använda spelifiering och spel kan elever nå mål, visa på förmågor och pedagoger kan skapa ett lustfyllt lärande och ett inkluderande klassrum.

Felix Gyllenstig Serrao arbetar som utvecklingsledare på Göteborgsregionen. Han har nominerats till priset Guldäpplet fyra år i rad och är författare till boken Minecraft som pedagogiskt verktyg.

14.30 Fika

15.00 Filmens makt
Hur får  filmen makt över oss och vilken makt har vi över filmen? Filmpedagogerna bjuder på grundläggande filmkunskap samt en praktisk övning som ökar förståelsen för redigeringens roll. De kommer också belysa olika perspektiv som ger filmkunnighet med utgångspunkt i dagens medielandskap.

Filmpedagogerna Julia Lagergren och Linnea Fant utbildar i film och medie- och informationskunnighet (MIK) främst genom fortbildningar, föreläsningar, filmskapande i skolan och läromedelsproduktion. De ingår i EU-kommissionens Media Literacy Expert Group (MLEG), i det nationella nätverket MIK Sverige samt har ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att sprida kunskap om MIK.

16.00 Träna upp din lögndetektor!
På internet kan vem som helst göra inlägg och berätta historier. Det är jättebra att människor kan göra sina röster hörda. Men det innebär också att vem som helst kan hitta på vad som helst som snabbt få stor spridning. Det är lätt att ryckas med och dela vidare, men genom att få koll på några saker blir det enklare att genomskåda lögnen.

Hugo Ewald Hurinsky är journalist och jobbar med frågor som rör desinformation, konspirationsteorier, sociala medier och internet. Författare till boken Lögndetektorn – den lätta guiden till källkritik på nätet.

16.30 Avslutning

16.45 Hejdå! Vi ses nästa år!


Plats: Cnema, Norrköping + digitalt

Vägbeskrivning – Norrköping Centralstation till Cnema

Anmälan: Du som ska delta i Norrköping anmäler dig här nedan senast 24 mars 2023.

Digital konferens:  Anmälan till den digitala konferensen gör du på denna länk
Den digitala konferensen är öppen även för dig som inte jobbar i Östergötland/Tranås

Kostnad: Ingen (fika ingår, lunch på egen hand)

Målgrupp: skolbibliotekspersonal och lärare i Östergötland + Tranås och folkbibliotekspersonal från Götabiblioteken.

Här kan du läsa mer om de olika föreläsningarna (PDF)

Här kan du ladda ner programmet (PDF)

Totalt antal platser
150

Antal anmälda
72

Antal tillgängliga platser
78

Sista anmälningsdag
2023-03-24

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

 • Jeanette Laursen - Viggestorpsskolan
 • Jennie Gomér - Blåklintskolan
 • Johan Lifvergren - Hagagymnasiet
 • Karolina Hansson - Gymnasiebiblioteket, Åtvidaberg
 • Clara Herner - Nya Munken
 • Klara Wikman - Motala bibliotek
 • Anna Lindberg - NUR-skolorna
 • Jenny Nilsson - Hjulsbroskolan
 • Rebecca Mazur - Viggestorpsskolan
 • Petra Särnhammar - Katedralskolan
 • Vanja Markkusdotter - Katedralskolan, Linköping
 • ulrika Rindefjäll - Vist skola
 • Viktoria Lindgren - Norrköpings bibliotek
 • Nataliya Zoti Schöllin - Ånestadsskolan
 • Kristina Nilsson - Åtvidabergs bibliotek
 • Sebastian Laudon - Åtvidabergs bibliotek
 • Pontus Berg Nilsson - Komvux bibliotek Norrköping
 • Tina Asp - Folkungaskolan, Linköping
 • Elin Östervall - Enebyskolan
 • Ida Arlid Weyde - Victoriaskolan & Norrköpings Montessori
 • Heléne Österqvist - Bråvallagymnasiet
 • Anna-Maria Lindersköld Granberg - Lunnevads Folkhögskola
 • Malla Solheim - Grebo skola
 • Brita Lifvergren - Vikbolandsskolan
 • Josefine Höijer - Arbetets museum
 • Carina Milde - Arbetets museum
 • Ingrid Loeld Rasch - Biblioteksutveckling Östergötland
 • Niklas Sörman - Folkungaskolan
 • Malin Karlsson - Nyhemsskolan
 • Per Joelson - Utbildningskontoret FU
 • albana qollaku - klingsborgsskolan
 • Stefan Carlsson - Finspångs kulturhus
 • josephine magnusson - Ljung och Ljungsbro skola
 • Yvonne Olofsson - Cnema
 • Göran Hedlund - Söderköpings kommun
 • Mats Svensson - Utbildningskontoret Norrköping
 • Nelly Hagberg - Sandbyhovsskolan
 • Monika Karlström - Vreta utbildningscentrum
 • Ulrika Gustafsson - Kärna skola
 • Susanne Köhler - Hagaskolan
 • Caroline Olsson - Egebyskolan & Vasaskolan
 • Gudbjörg Gudjonsdottir - CBEH /Skoldatateket
 • Pernilla Anderzén - Trojenborgsskolan
 • Gunilla Angström - Egebyskolan
 • Mikael Varenius - Himnaskolan
 • Kerstin Sivebrand - Berzeliusskolan
 • Pontus Robertsson - Schillerska gymnasiebiblioteket
 • Rocio Fernandez - Schillerskas gymnasiebibliotek
 • Kristina Alexanderson - Internetstiftelsen
 • Helena Agnemar
 • Emelie Ekholm - Motala Huvudbibliotek/DigidelCenter
 • Mikael Farstrand - Berzeliusskolan / Linköping
 • Gustavo Nordlund - Norrköpings Montessoriskola
 • Sten Hansson - De Geergymnasiet
 • Carl-Johan Ivarsson - Nyströmska skolan
 • Carolina Edvinsson - Valdemarsviks bibliotek
 • Josefin Holmqvist - Djäkneparksskola
 • Sophie Gudmann Knutsson - Arbetets Museum
 • Stefan Carlsson - Finspångs kulturhus
 • Jonns Rådegård - Lärande i Sverige Ab
 • Gustaf Jutterdal - Utbildningskontoret Linköping
 • Erik Helmersson - Linköpings kommun
 • Oskar Hansson - Linköpings kommun
 • Maria Björkenborn - Skolinspektionen
 • Jakob Fries - Ekenässkolan, Motala kommun
 • Linnéa Arrelid - Hagagymnasiet
 • Matilda Henriksson - Kinda bibliotek
 • Louise Pettersson - Grosvadsskolan och Lotorps skola
 • Marie Olsson - Nya Munken
 • Eva Hallström - Tornhagsskolan
 • Christofer Araviadis - Kunskapens Hus Biblioteket
 • Johanna Säterborn - Marks gymnasieskola