Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2020-11-05
09:00 - 12:00


Handledning på gruppboende

Digitala tjänster för alla är ett samarbetsprojekt mellan bibliotek och omsorg i tre kommuner i Östergötland: Motala, Åtvidaberg och Ödeshög.

Syftet var att hitta metoder för att fler hyresgäster på äldre- och LSS-boenden samt inom daglig verksamhet, kan ta del av digitala tjänster.

Vi berättar om hur vi har jobbat och om resultatet.

Totalt antal platser
0

Antal anmälda
0

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag