logotyp Regionbibliotek Östergötland

Regionbibliotek Östergötland är en del av Region Östergötland och ska verka för att alla invånare i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Regionbiblioteket är den regionala nivån i en nationell infrastruktur av bibliotekssamarbete där både folkbibliotek, länsbibliotek, forskningsbibliotek och andra specialbibliotek finns med.

Den regionala biblioteksverksamheten ska främja folkbibliotekens verksamhets- och kunskapsutveckling, samarbete och kvalitet.

Regionbibliotek Östergötland driver Götabiblioteken som är ett samarbete mellan biblioteken i Östergötland och Tranås. Alla med bibliotekskort på något av Götabiblioteken kan använda bibliotekens resurser, både fysiska medier och e-tjänster. Den samlade kompetensen garanterar bibliotekstjänster av hög kvalitet.

Regionbibliotek Östergötland driver utvecklingsprojekt inom olika biblioteksområden som Bibliotek och lärande, Digital delaktighet, Bibliotekstjänster på nätet, Läslust och skrivande, Lokalhistoria, Mediesamverkan, m.m. Regionbiblioteket ansvarar för Östgöta Taltidning och Götabibliotekens gemensamma webbplats.

Regionbiblioteket samordnar kommunernas samhällsinformation för nyanlända på modersmål i Östergötland. Ett tiotal av regionbibliotekets medarbetare är samhällskommunikatörer på olika språk, t.ex. arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, engelska m.fl.

Regionbiblioteket har sin arbetsplats i samma hus som Linköpings stadsbibliotek på Östgötagatan 5 i Linköping.