Regionbibliotek Östergötlands uppgift är att arbeta för att alla i Östergötland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

I Regionbibliotek Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden.

Som resurs för folkbiblioteken arbetar Regionbibliotek Östergötland i samverkan med att initiera gemensamma förändringsprocesser, erfarenhetsutbyte och genomför kompetenshöjande insatser. Regionbiblioteket har också ett särskilt uppdrag att främja litteraturen som konstform.
Regionbiblioteket samordnar drift och utveckling av gemensamma bibliotekstjänster för Götabiblioteken, som är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Östergötland och Tranås.

Regionbiblioteket ansvarar för Östgöta Taltidning och att samordna kommunernas samhällsinformation för nyanlända på modersmål i Östergötland.

Bibliotekslagen (länk till författningssamlingen hos riksdagen), Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023 (pdf) och Kulturplan för Östergötland 2020-2023 (pdf) är styrande för verksamheten.