Utbildningsdag 30 september 2019

Program Utbildningsdag 190930

Material från föreläsningar:

IN LIFE – självständigt liv för äldre med kognitiv nedsättning

Mobil, surfplatta och appar som hjälpmedel

Handledning ipad (Josephine Lindblom)

Nästa steg i processen

 

Utbildningsdag 21 november 2019

Program Utbildningsdag 191121

Material från föreläsningar:

Information från projektledaren

Föreläsning av Pia Käcker

Föreläsning av Elias Ibrahim

 

Utbildningsdag 23 januari

Program Utbildningsdag 200123

Material från föreläsare:

Föreläsning med Kristin Alfredsson Ågren

 

Utbildningsdag 5 mars

Program Utbildningsdag 200305

Material från föreläsare:

VR projekt socialförvaltningen Söderköping

VR på verksamheterna Söderköping

Digitala äventyr Söderköping

Oculus GO_Digitala äventyr Söderköping

Jönköpingsprojektet Shared reading

The Reader Organisation

MEMOplanner Linköping 5 mars

PlayMäkers från Södertälje kommun

Uppföljning- och utvärderingsdag 6 maj

 

Spridningskonferens 4 juni