Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-05-21
10:00 - 16:00

Plats
Konsert & Kongress


Konferensen är fullbokad. Vänligen kontakta Lena Udd mailto:lena.udd@regionostergotland.se om du vill stå på reservlista.


En nationell konferens med goda exempel och konkreta tips om hur man kan integrera tillgängliga medier i biblioteksverksamheten och nå fler. Genom att utveckla biblioteksrummet, arbeta med kollegialt lärande, uppsökande arbete och samverkan utanför biblioteket kan fler få läsa på det sätt som passar dem.

Under två år har regionbiblioteken i Östergötland, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala tillsammans med MTM drivit metodutvecklingsprojekt för att bättre nå ut med tillgängliga medier inklusive taltidningar till alla som behöver dem. Nu har vi samlat våra bästa erfarenheter och tips i en inspirationsskrift för folk- och regionbibliotek och bjuder in till en nationell konferens där vi delar med oss av kunskaper och insikter.

PROGRAM

9.00 FIKA och registrering

10:00 Välkomna

Dagens konferencier Ann Wiklund och Helena Kettner Rudberg, enhetschef för Marknad på MTM, hälsar välkomna och presenterar inspirationsskriften Så når vi fler!

Regionala projekt för tillgänglighet 

Hur kan man bygga projekt för att bättre nå ut med tillgängliga medier inklusive dagstidningen som taltidning? Hur får man till en bra samverkan mellan regionbiblioteket och folkbiblioteken. Vad är vinsten med att samverka flera regioner tillsammans?
Helena Kettner Rudberg, MTM, Lillemor Engholm Guy projektledare för Taltidning till fler i Östergötland och Ulla Nyberg projektledare i Gävleborg för Alla kan läsa – och hör sen! Ett samprojekt i Dalarna, Gävleborg och Uppsala.

PAUS

Gå ut och nå fler!

Hur kan man arbeta uppsökande för att nå fler läsare och förmedlare inom omsorgen?
Lena Jansson och Marie Persson från Gävle stadsbibliotek och Anna Fahlbeck från Linköpings stadsbibliotek berättar om sitt utåtriktade arbete och om de ringar på vattnet som det har gett. Tillsammans diskuterar de erfarenheter, metoder och framgångsfaktorer.

LUNCH 

13:00 Summan är mer än delarna – Tillgänglig läsning, digital tillgänglighet och samarbete

En paneldiskussion kring hur bibliotekspersonalen kan samarbeta för ökad kunskap om tillgängliga medier och digitala tjänster och vad det ger när det kombineras med det läsfrämjande arbetet.

I panelen: Cecilia Stiernstedt från Uppsala bibliotek som bland annat arbetat aktivt med att utbilda sina kollegor i talbokskompetens, Anette Helgesson från Bollnäs bibliotek som kombinerat digitalt först med tillgänglighetsarbetet och Malin Hedlund och Gabriella Friberg Westin från Heby bibliotek som driver ett treårigt projekt. De berättar om vinster med att vara två och hur de hittat nya sätt att marknadsföra sig. Dessutom medverkar Tobias Willstedt från MTM som arbetar riktat mot folkbibliotek bland annat med talboken kommer.

Moderator: Ann Wiklund

Hur exponerar vi digitala medier? 

Så gjorde vi: Inger Hollström Flis från Motala bibliotek, Ann-Kristin Elenäs och Jenny Gissberg från Tierps bibliotek samt Marita Vesterlund från Falu stadsbibliotek berättar om hur de arbetat med miljön i biblioteksrummet för att lyfta fram vilka möjligheter som finns att läsa på olika sätt.

FIKA och workshop

Fikastund med gruppdiskussioner om att exponera digitala medier på bästa sätt – i biblioteksrummet eller någon annanstans.

Genomgång av gruppdiskussionerna

Utmaning storstad – Läsning och tillgängliga medier inom omsorgen

David Södergren Medin, projektledare på Regionbibliotek Stockholm berättar om deras projekt Utmaning storstad där han undersökt hur bibliotek och omsorg kan arbeta utifrån storstadsregionens speciella förutsättningar.

Hur når vi fler? Avslutande reflektioner

Ann Wiklund och Helena Kettner Rudberg sammanfattar intryck från dagen och lyfter frågor att diskutera vidare.

 

Totalt antal platser
100

Antal anmälda
100

Antal tillgängliga platser
0

Sista anmälningsdag
2019-05-07

Anmäl dig

Detta evenemang är fullbokat.

Anmälda deltagare

Eventet är avslutat