Göta styrgrupp

Plats: Sky hotell, Tornbyvägen 1, Linköping

Datum: 2019-10-18

Tid: 08:30 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-10-09

Kontaktperson: Elisabeth Cserhalmi, elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Program:

Program
Förmiddagen är vikt för utbildning/bibliotekschefer

Gemensam lunch – deltagare fm/em

Eftermiddagens punkter
Digitala tjänster

Taxonomi för tillgänglighet info

MIK strategin info

Periodika info

Databaserna Göta mediegrupp, b.a. Pressreader

Mediekonferens i Gävle – info

Kort återkoppling från Logistikmöte 17/10 – lägesrapport

Bemanning till TellUs

Skrivläger sommar 2020

Ekonomi och Göta, genomlysning av kostnader + 10-kronan

Välkommen