Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Sida 3 av 15

Linköping bäst i Sverige!

Flest Talboken kommer-låntagare i landet. Tillgänglighetsbibliotekarierna Kristina Lundwall och Anna Fahlbeck är nöjda, men vill ha fler.

Med Talboken kommer, det vill säga digital utsändning av talböcker, kan många bokmalar få sitt lystmäte. Det går snabbt att få de efterlängtade böckerna och du kan också få hem många till ditt digitala bibliotek på en gång. Det här är något som talbokslåntagarna i Linköping snappat upp. Linköpings stadsbibliotek har idag flest Talboken kommer-låntagare i hela landet!

Idag har 80 bibliotek i Sverige anslutit sig till tjänsten. Av de 300 låntagare som nu finns registrerade i landet finns 74 i Östergötland och 44 i Linköpings kommun.

Tjänsten Talboken kommer startades på prov 2016 av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Den innebär att den som är talbokslåntagare och har en taldagstidningsprenumeration kan få sina lånade böcker nedladdade direkt i en  mediaspelare. Biblioteken i Linköping, Motala och Mjölby kom med i försöken våren 2017 och från årsskiftet ingår tjänsten i ordinarie drift hos MTM. Den kan nu erbjudas i alla kommuner i Sverige.

Under 2017 ökade också antalet taldagstidningsprenumeranter i Östergötland med 11 procent och antalet Legimus-användare över 18 år med 24procent. Ökningarna kan till stor del förklaras av folkbibliotekariernas arbete med att informera om de möjligheter som finns att läsa på andra sätt än genom vanlig text i tidningar och böcker. Under 2017 hade Götabiblioteken extra medel att använda till detta genom projektet Taltidning till fler. Projektet fortsätter och avslutas 2018. Det är initierat och finansierat av MTM.

Sverigefinnarnas dag 24 februari

Sverigefinnar är den största av våra fem nationella minoriteter (sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar). Personer med finsk bakgrund i Sverige beräknas för närvarande till cirka 700 000 personer. För de tidigare generationerna har Finlands självständighetsdag den 6 december varit den stora nationella dagen, vilket det fortfarande är i Finland. Men antalet Finlands födda sjunker, och därmed antalet sverigefinnar som känner tillhörighet till Finland. Därför blir det alltmer viktigare att lyfta fram Sverigefinnarnas dag den 24 februari som en dag då man kan fira sin tillhörighet till sverigefinnar, en dag och vara stolt över. Firandet av Sverigefinnarnas dag sker i flertalet kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska språket, i vardag nämnt som finska förvaltningsområden.
Läs mer: Sverigefinnarnas dag-artikel-historia och syfte_2018
Läs mer: Regionbibliotek Östergötland

 

Ny lagstiftning föreslås för att säkra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Regeringen har 15 februari fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag för att säkra de nationella minoriteternas rättigheter. Förslagen tar sin utgångspunkt i Utredningen om en stärkt minoritetspolitiks betänkande Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) som presenterades i november 2017.

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Talande webb avstängt till torsdag 15feb

Idag är Talande webb åter igång.


 

Uppdatering: Bolaget bakom Talande Webb har beslutat att förlänga tiden som Talande Webb ligger nere till torsdagen den 15:e februari, kl. 13.00. Detta för att ytterligare säkerställa säkerheten för användarna av Talande Webb.


På grund av ett fel hos leverantören är Talande Webb avstängd till tisdag 13feb 13.00

Det skedde ett dataintrång hos det företag som driver verktyget vilket medfört att de och leverantören valt att stänga ner tjänsten en period för att åtgärda problemet och hantera ärendet.

Detta påverkar enligt leverantören inte dig som användare mer än att tjänsten är ur funktion under tiden.

https://www.funka.com/om-funka/nyheter/sv/talande-webb/

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Bilden visar en folkmassaRegion Östergötland är ett finskt förvaltningsområde. Detta sedan tre kommuner, Norrköping, Motala och Finspång, ansökt hos regeringen om att få bli förvaltningsområde för finska. Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska gruppen har förstärkta rättigheter när det kommer till att använda finska vid såväl muntliga som skriftliga kontakter med Region Östergötland.
Sverigefinnarnas dag är den 24 februari
. Läs mer på webbplatserna för Region Östergötland och Regionbibliotek Östergötland.