Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Sida 3 av 14

Ny lagstiftning föreslås för att säkra de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Regeringen har 15 februari fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag för att säkra de nationella minoriteternas rättigheter. Förslagen tar sin utgångspunkt i Utredningen om en stärkt minoritetspolitiks betänkande Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) som presenterades i november 2017.

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Talande webb avstängt till torsdag 15feb

Idag är Talande webb åter igång.


 

Uppdatering: Bolaget bakom Talande Webb har beslutat att förlänga tiden som Talande Webb ligger nere till torsdagen den 15:e februari, kl. 13.00. Detta för att ytterligare säkerställa säkerheten för användarna av Talande Webb.


På grund av ett fel hos leverantören är Talande Webb avstängd till tisdag 13feb 13.00

Det skedde ett dataintrång hos det företag som driver verktyget vilket medfört att de och leverantören valt att stänga ner tjänsten en period för att åtgärda problemet och hantera ärendet.

Detta påverkar enligt leverantören inte dig som användare mer än att tjänsten är ur funktion under tiden.

https://www.funka.com/om-funka/nyheter/sv/talande-webb/

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Bilden visar en folkmassaRegion Östergötland är ett finskt förvaltningsområde. Detta sedan tre kommuner, Norrköping, Motala och Finspång, ansökt hos regeringen om att få bli förvaltningsområde för finska. Det innebär att personer som tillhör den sverigefinska gruppen har förstärkta rättigheter när det kommer till att använda finska vid såväl muntliga som skriftliga kontakter med Region Östergötland.
Sverigefinnarnas dag är den 24 februari
. Läs mer på webbplatserna för Region Östergötland och Regionbibliotek Östergötland.

…eller giftskåpets återkomst?

Medieplaneringskonferensen 25 januari drog till sig  kolleger från hela landet. Roligt att se var att dagen också lockade flera kolleger från en något yngre generation än min egen, födda gissningsvis på 80-talet och tidigare. Det blev en fullbokad konferens där ett antal intressanta presentationer öppnade upp för erfarenhetsutbyte om medieurval. Bra.

Flera kommuner och regioner som åkte upp dagen innan hann med förmöten och konferensen fick fungera som en kickoff för arbetet med medieplaner i kommun eller som vi här i Östergötland, en gemensam medieplan för Götabiblioteken. Justitieombudsman Cecilia Renfors var en av deltagarna som med sitt bidrag bidrog till det fortsatta arbetet.

Arrangör för denna årliga konferens är Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Regionbibliotek Östergötland och Regionbibliotek Gävleborg.

Konferensens presentationer hittar du här
Läs vad Svensk biblioteksförening skriver om konferensen
Läs vad noll27, som ges ut av Kultur i Väst,  skriver om konferensen

Ljudkupa för lyssning

Ljudkupan kommer snart att vara installerad på Motala bibliotek.

Ljudkupan kommer snart att vara installerad på Motala bibliotek.

Hur bra fungerar egentligen en ljudkupa? Kan den underlätta lyssning på till exempel taldagstidning?

Projektet Taltidning till fler startade 2017 och fortsätter även 2018. Ett syfte är att kompetensutveckla personal inom bibliotek och omsorg om tillgängliga medier och speciellt om taltidning. Ett annat syfte är att hitta olika sätt att exponera och informera om taltidningar.

Därför prövar vi bland annat ljudkupor. Det är som en lampa fast med högtalare i stället för glödlampa. När man sitter eller står under den så hör man ljud, men utanför kupan så hörs det inte lika mycket.

Ljudkuporna är kopplade till en taltidningsspelare och/eller appen Legimus och så kan de som är nyfikna på att förstå hur dessa fungerar, sätta sig till rätta och lyssna.

Vi prövar ljudkuporna i Motala bibliotek och Söderköpings bibliotek. Om det fungerar så väl som vi hoppas kommer de att finnas på fler bibliotek i Östergötland före sommaren.

Proven med ljudkupa ingår i projektet Taltidning till fler.