Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Göta Nyhetsbrev 2018:1

Göta Nyhetsbrev 2018:1 finns nu publicerat! Läs vad webbredaktionen, metadatagruppen och systemgruppen vill informera och berätta.

Nr1

 

Nyhetsbrev för Götabiblioteken

Göta styrgrupp har bestämt (171208) att ett Nyhetsbrev för Götabiblioteken ska starta 2018 och att det ska ges ut ca 1ggr/kvartal. Innehållet ska framförallt vara material från systemgrupp, metadatagrupp och webbredaktion, men också andra nyheter eller information kan komma med. Ansvarig för respektive grupperna skickar själva in den text som hen önskar få publicerat i Nyhetsbrevet. Det skickas till rolf.holm@regionostergotland.se

Första manusstopp var i fredags 9 mars!

Läs mer om utgivning och se grafisk profil för Nyhetsbrevet

Nätverksdag digitalisering

Den 1 februari hölls en nätverksdag om digitalisering, digital delaktighet och demokrati på Motala bibliotek.

Här har du möjlighet att se en av förläsningarna som hölls av Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

I demokratins tjänst: Vad kan och ska man förvänta sig av politiker och tjänstemän? (länk)

Linköping bäst i Sverige!

Flest Talboken kommer-låntagare i landet. Tillgänglighetsbibliotekarierna Kristina Lundwall och Anna Fahlbeck är nöjda, men vill ha fler.

Med Talboken kommer, det vill säga digital utsändning av talböcker, kan många bokmalar få sitt lystmäte. Det går snabbt att få de efterlängtade böckerna och du kan också få hem många till ditt digitala bibliotek på en gång. Det här är något som talbokslåntagarna i Linköping snappat upp. Linköpings stadsbibliotek har idag flest Talboken kommer-låntagare i hela landet!

Idag har 80 bibliotek i Sverige anslutit sig till tjänsten. Av de 300 låntagare som nu finns registrerade i landet finns 74 i Östergötland och 44 i Linköpings kommun.

Tjänsten Talboken kommer startades på prov 2016 av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Den innebär att den som är talbokslåntagare och har en taldagstidningsprenumeration kan få sina lånade böcker nedladdade direkt i en  mediaspelare. Biblioteken i Linköping, Motala och Mjölby kom med i försöken våren 2017 och från årsskiftet ingår tjänsten i ordinarie drift hos MTM. Den kan nu erbjudas i alla kommuner i Sverige.

Under 2017 ökade också antalet taldagstidningsprenumeranter i Östergötland med 11 procent och antalet Legimus-användare över 18 år med 24procent. Ökningarna kan till stor del förklaras av folkbibliotekariernas arbete med att informera om de möjligheter som finns att läsa på andra sätt än genom vanlig text i tidningar och böcker. Under 2017 hade Götabiblioteken extra medel att använda till detta genom projektet Taltidning till fler. Projektet fortsätter och avslutas 2018. Det är initierat och finansierat av MTM.

Sverigefinnarnas dag 24 februari

Sverigefinnar är den största av våra fem nationella minoriteter (sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar). Personer med finsk bakgrund i Sverige beräknas för närvarande till cirka 700 000 personer. För de tidigare generationerna har Finlands självständighetsdag den 6 december varit den stora nationella dagen, vilket det fortfarande är i Finland. Men antalet Finlands födda sjunker, och därmed antalet sverigefinnar som känner tillhörighet till Finland. Därför blir det alltmer viktigare att lyfta fram Sverigefinnarnas dag den 24 februari som en dag då man kan fira sin tillhörighet till sverigefinnar, en dag och vara stolt över. Firandet av Sverigefinnarnas dag sker i flertalet kommuner som ingår i förvaltningsområdet för finska språket, i vardag nämnt som finska förvaltningsområden.
Läs mer: Sverigefinnarnas dag-artikel-historia och syfte_2018
Läs mer: Regionbibliotek Östergötland