Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Meriem Jamil blev 2016 års Unga berättare

Unga berättare – hela Östergötland och Tranås novelltävling är avgjord. I läsaromröstningen på webben fick novellen ”Tonårshjärtat” flest röster.

Vinsten i novelltävlingen innebär att Meriem Jamil är 2016 års skrivarstipendiat.

Resultatet av omröstningen offentliggjordes 17 januari genom en intervju på http://www.ungaberattare.se/

Vid urvalet av de 10 vinnarna motiverade juryn sitt val av ”Tonårshjärtat” på följande sätt:

”En fin berättelse om två tonårstjejer som växer upp och blir vuxna och helt annorlunda. Fångar känslan av bultande tonårshjärtan, av att våga allt, vilja synas och höras, och tomheten när den tiden är över.”

Bra skolbibliotek gör skillnad!

Bibliotikarie och elever i samtal

Bra skolbibliotek gör skillnad

Det var namnet på den regionala skolbibliotekskonferens som hölls i Linköping i november.
Inbjudna chefer, politiker och strateger inom utbildningsområdet i Östergötlands kommuner fick tillsamman med rektorer, skol- och gymnasiebibliotekarier och lärare lyssna till föreläsare, ställa frågor och prata med varandra. Regionrådet i Östergötland, Margareta Fransson talade engagerat om skolbibliotekens betydelse för läsningen och lärandet och hoppades att inriktningen i kommunerna är att bygga ut verksamheten. Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges skolledare inledde med att understryka skolbiblioteksverksamhetens stora betydelse för elevernas lärande och att den verksamheten borde finnas redan från förskoleklass. Här spelar rektorer och andra skolledare stor roll för att göra biblioteksverksamheten integrerad och betydelsefull i det pedagogiska arbetet. Det vittnade också rektor Kajsa Andersson och skolbibliotekarien Pernilla Skantz om. De arbetar på Skäggetorpsskolan i Linköping i ett område med stora utmaningar. Det är 98 % av eleverna på skolan som har svenska som andraspråk vilket betyder att de arbetar jättemycket med språk på olika sätt. Fortsätt läsa om bra skolbibliotek gör skillnad!

Ankomsten

Läsvågen är Götabibliotekens gemensamma läslustprojekt som snart har pågått i två år. I projektet har biblioteken bland annat arbetat med att utveckla cirkeln som metod för läsning, skrivande, samtal, berättande och litterär gestaltning. De har även arbetat med att utveckla biblioteken som mötesplats och samverka med olika målgrupper. I vecka 47 blir det extra tydligt då vi dessutom har ett gemensamt tema: Att möta något nytt.

Fortsätt läsa om ankomsten

Litteraturfrukost med Magnus William-Olsson

littfrulle-magnus-w-o

Vad händer när litteraturkritiken får en allt mindre roll i samhället? Vad betyder förändringarna i medieområdet  för kritiken?
Hur påverkar digitaliseringen kritiken?
Det var några av de frågor som kom upp när poeten, kritikern och översättaren Magnus William Olsson gästade Regionbibliotekets litteraturfrukost i början av oktober. I ett samtal med journalisten Mats Granberg tog han upp kritikens betydelse för demokratin.

Fortsätt läsa om litteraturfrukost med magnus william-olsson

Unga berättare presenterar 10 vinnare på Mjölby bibliotek 15 oktober

vinnarna av årets unga berättare presenterasUnder en dag, med skrivande och berättande i fokus, presenteras årets vinnare i novelltävlingen Unga berättare kl. 11.00. Samtidigt publiceras novellerna på www.ungaberattare.se. Juryn har haft det spännande och roliga uppdraget att välja ut 10 vinnare bland alla bidrag som kommit in till tävlingen.

I juryn har författarna Maria Fagerberg och Katarina Genar, Arvid Harju, Fokusbiblioteken i Linköping, Johan Hagesund, DIBB förlag och Sebastian Sas Film i Öst ingått. Priset består av publicering på www.ungaberattare.se och ett presentkort i bokhandeln på 500 kr.

Fortsätt läsa om unga berättare presenterar 10 vinnare på mjölby bibliotek 15 oktober