Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Sida 2 av 11

Arbetet med Götabibliotekens nya hemsida pågår för fullt

Personalutbildning i publiceringsverktyg

Ivriga diskussioner under utbildningen i Arena. (Foto: Errol Tanriverdi)

Upphandlingen av nytt publiceringsverktyg för gotabiblioteken.se blev klart 11 september. Tilldelningen gick till Axiell AB och det innebär att vi kommer fortsätta att använda oss av Arena som verktyg.

9-10 november höll  Erika Aurell från Axiell, utbildning i Arena för Götabibliotekens webbredaktion samt tre webbansvariga. Det blev två intensiva utbildningsdagar som gav oss mer kunskap i hur vi på bästa sätt kan formge den nya hemsidan.

Vi som gick utbildningen är: Nina Lönn, Susanne Kastbom, Marie Eriksson, Jessica Andreasson, Johanna Jungeklint, Kristina Sjöberg, Pontus Gunnarsson, Alexander Tergeland, Errol Tanriverdi och Linda Skårbratt.

Vi fortsätter nu arbetet med att få 15 separata hemsidor till en gemensam hemsida för Götabiblioteken.

Om ni har frågor, funderingar eller tips kring den nya hemsidan – kan ni maila dem till linda.skarbratt@regionostergotland.se

 

Skolbibliotekskonferens 2017

Den 8 november genomfördes Skolbibliotekskonferens 2017 med ca 100 deltagare. Dagen inleddes med att Helena Agnemar tillsammans med representanter från kommunerna berättade hur läget ser ut just nu när det gäller skolbiblioteken i Östergötland. Glädjande är att det händer en hel del.  Krister Hansson, chef för Internationella biblioteket, som även arbetat med Nationella biblioteksstrategin föreläste under rubriken Kopplingen mellan skolbibliotek och måluppfyllelse – vad krävs, enligt forskningen? Han utgick bl.a. från rapporten Skolbibliotekets roll för elevers lärande. Goda exempel från Östergötland lyftes också fram. Lotta Gylling, f.d. utbildningschef och Helena Ekberg, skolbiblioteksamordnare i Mjölby kommun berättade om vägen till bra skolbibliotek under rubriken Mjölby satsar på skolbibliotek! Hur tänker vi och ur hittar vi lösningar? Rektorerna Annika Görefält och Sara Algulin från Åtvidaberg berättade tillsammans med skolbibliotekarie Malla Solheim om hur man kan bygga upp bra skolbiblioteksverksamhet på två små skolor på landsbyggden, Det lilla skolbiblioteket på landet – hur kan man tänka? Dagen avslutades med Monika Staub Halling, skolbibliotekarie på Backaskolan i Lund, som bl.a.  berättade om hur samarbetet mellan skolbibliotek och lärare genererade högre resultat på nationell prov i SO, hon gav även fler exempel på hur hon arbetat/arbetar då hennes tema var Vägen till ökad måluppfyllelse går via skolbiblioteket.  Dagen gav också många möjligheter till diskussion och utbyte av erfarenheter.

Biblioteksrummet – Medierna Demokratidag 2

Den 21 september var det dags igen för Götabibliotekens personal att samlas för att fortsätta arbetet med bibliotekens demokratiska uppdrag.
Den här gången var det ännu fler som hörsammat inbjudan, runt 140 personer från de flesta av kommunerna som ingår i Götasamarbetet.
Att frågorna är aktuella och engagerande märktes genom de många frågor som ställdes till föreläsarna och de livliga samtalen som fördes i workshopsdelen.
På förmiddagen var det stadjuristen i Norrköping, Charlotte Rydberg och säkerhetsansvarige i samma kommun, Richard Tjernström, som föreläste i dialogform kring rubriken Juridik och säkerhet i det offentliga rummet med frågeställningar som ”Får man tigga inne i biblioteket”, ”Får man dela/lägga ut material, politiskt eller opolitiskt inne i biblioteket”, ”Kan varje bibliotek göra sina egna regler och i så fall om vad”, ”När ska det offentliga rummet begränsas ur säkerhetssynpunkt”.
Ett genomgående svar på de flesta av frågeställningarna var: ”Ja man får, om det inte stör eller är brottsligt”.
Föreläsarna underströk vikten av att man pratar om dessa frågor på arbetsplatsen och att man kommer överens om en policy så att man kan känna sig mer säker på hur man kan lösa olika kniviga situationer. Det är också viktigt att bibliotekens hållning inte grundar sig på olika ”tyckanden” utan är välgrundat både genom att man vet vad som är tillåtet/förbjudet lagligt men också att de regler som biblioteken skapar är genomdiskuterade och välkända för personalen.

På eftermiddagen höll Gullvor Elf,  chef på Regionarkivet och en av författarna till boken ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst”, en föreläsning över ämnet Censur eller urval-bibliotekens ställningstagande i mediefrågor. Har biblioteken rätt att vägra att köpa in medier med ett kontroversiellt eller extremt innehåll? Ska biblioteken gallra medier som anses ha ett innehåll som inte överensstämmer med vad vi tycker är ”rätt”? Viktiga och komplicerade frågeställningar som diskuterades i den avslutande workshopen.
Arbetsgruppen för demokratifrågor i Göta kommer att sammanställa de diskussioner som dokumenterats och återkoppla till Götabibliotekens personal i någon form. Fortsättning följer vad gäller Götabibliotekens arbete med det demokratiska uppdraget!
Kontaktpersoner:
Götas arbetsgrupp för demokratiuppdraget:
Helena Agnemar utvecklingsledare Regionbibliotek Östergötland, helena.agnemar@regionostergotland.se
Marie Sääf  chef, Linköpings stadsbibliotek, marie.saaf@linkoping.se
Birgitta Hellman Magnusson bibliotekschef, Motala bibliotek, birgitta.hellman.magnusson@motala.se
Birgitta Hjerpe bibliotekschef, Norrköpings stadsbibliotek, birgitta.hjerpe@norrkoping.se

Läsfrämjande – finns det?

Ett av bibliotekens allra vanligaste begrepp är läsfrämjande. Alla bibliotek arbetar ständigt med läsfrämjande och det finns särskilda bidrag att söka från Statens Kulturråd för läs- och litteraturfrämjande insatser.
Konstigt nog finns ändå inte ordet Läsfrämjande (!).
I varje fall inte om en ska tro Svenska Akademins ordlista (SAOL) – och det ska en väl? Där får jag inte någon träff när jag söker på ordet.

När jag googlar på ordet främja får jag fram synonymer som understödja, gynna, gagna, hjälpa fram, påskynda och promota. Kan vi alltså prata om att understödja läsning, gynna läsning, gagna läsning, hjälpa fram läsning, påskynda och promota läsning?
Nja, det låter inte riktigt lika bra, eller hur?
Jag tycker vi behåller ordet läsfrämjande och ser till att alla vet vad det är. Jag tänker lobba för att det kommer med i SAOL. För läsfrämjande finns – på alla Götabiblioteken och alla andra bibliotek runt om i Sverige.

Och så gratulerar vi Mjölby bibliotek som nominerats till Axiells nytänkarpris för Bibblan på stan. Vi röstar självklart på er och håller tummarna!

Dagen före Göta Demokratidag – logistikmöte

I onsdags träffades flera av Götabiblioteken vår leverantör av bibliotekstransporter PostNord AB. Vi inom Göta logistik har träffats tidigare. PostNord AB har uppdraget att se till att medier kan skickas mellan våra bibliotek. Vi delade med oss av våra erfarenheter och både leverantör och vi som kunder lyfte fram olika förbättringsförslag att gå vidare med. Generellt menade vi som var där att arbetet löper på bra, men några saker kommer att följas upp. Efter rundabordssamtal fick vi en visning av hur det rent praktiskt går till när våra medier sorteras och skickas ut till våra bibliotek. Bibliotekschef Thomas Eriksson från Kinda (bilden)  inspekterade nogsamt sitt biblioteks logistikplats!