Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Sida 2 av 5

Get Online Week 2017

Get online week är en europeisk kampanjvecka där myndigheter, bibliotek och privata organisationer arrangerar aktiviteter med fokus på digital delaktighet. I Sverige koordineras kampanjen av Digidelnätverket, som Kungliga biblioteket är en del av. Målet är att hjälpa ovana internetanvändare att komma igång, men även att ge alla, oavsett nivå, möjlighet att stärka sin digitala kunskap. Samtliga bibliotek får under veckan besök av Vårdguiden 1177 och Visningsmiljöerna för att öka kunskaperna hos länets invånare om dessas e-tjänster och tekniska hjälpmedel för vardagen. Detta pågår tillsammans med en mängd andra programpunkter för ökad digital delaktighet ute på Östergötlands bibliotek under den här veckan. Get online week 2017 pågår 27 mars till 2 april och är också en del av Region Östergötlands arbete för den Regionala digitala agendan.

 

Göta system metadata och webbredaktion

Vi träffades 14 mars för att diskutera utveckling och samarbete. Platsen var Regionhuset i Linköping. Läs mer här om vårt uppmärksammade götasamarbete

På bilden är Rolf Holm – Regionbibliotek Östergötland, Björn Nyqvist – Norrköpings stadsbibliotek, Helén Larsson – Linköpings stadsbibliotek, Kerstin Ryd – Linköpings stadsbibliotek, Susanne Kastbom – Motala bibliotek, Marie Molander – Platengymnasiet Mediateket, Motala, Carina Ljung – Norrköpings stadsbibliotek, Anna Lagerström – Linköpings stadsbibliotek/Stiftsbiblioteket, Emelie Hedlund – Mjölby bibliotek, Johanna Jungeklint – Linköpings stadsbibliotek, Jonatan Nordlöv – Motala bibliotek, Sofia Engvall – Finspångs bibliotek, Marie Eriksson – Söderköpings bibliotek, Kathrin Johansson – Åtvidabergs bibliotek, Linda Skårbratt – Regionbibliotek Östergötland, Tommy Jansson, Norrköpings stadsbibliotek.

 

 

Taltidning till fler

Foto: Elliot Elliot

Regionbibliotek Östergötland kommer 2017 att arbeta för att öka kunskap och kännedom om vad tillgängliga medier är, med speciellt fokus på taltidningar. Projektet är initierat och finansierat av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Ett pilotprojekt genomfördes i Region Värmland 2016 och projektet i Östergötland är en fortsättning på detta.

Fortsätt läsa om taltidning till fler

Samhällsorientering i siffror

Under 2016 deltog 1431 personer i samhällsorienteringen i Östergötland, vilket kan jämföras med 1111 personer 2015.
Prognosen för 2017 är något oviss då det varierar i de uppgifterna som vi fått. En rimlig prognos borde vara att vi under våren 2017 får samma inflöde i kommunerna som vi hade under 2016 och sedan att vi börjar ana en minskning under hösten 2017. Vi planerar för att vi under 2017 kommer utbilda cirka 1200 kursdeltagare.

Bibliotekens demokratiska uppdrag-dag för personalen i Götabiblioteken

panelsamtal demokratidagen 2017

panelsamtal demokratidagen 2017

Det var en taggad och förväntansfull personalskara från Götabiblioteken som samlats på Linköpings Konsert & Kongress för att lyssna på föreläsare och diskutera ett av bibliotekens grunduppdrag, det som handlar om demokratin.

Dagens moderator, Regionbibliotek Östergötlands chef Kerstin Olsson introducerade föreläsarna som pratade om olika aspekter och förhållningssätt till  bibliotekslagens ändamålsparagraf. Den som handlar om att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Videoinspelning från dagen finns på Regionbibliotekets YouTube-kanal.
Fortsätt läsa om bibliotekens demokratiska uppdrag-dag för personalen i götabiblioteken