Regionbibliotek Östergötland

biblioteksutveckling i Region Östergötland

Sida 2 av 7

Litteraturfrukost med Lotta Olsson

Regionbibliotekets Litteraturfrukost den 5 maj gästades av journalisten Lotta Olsson som bland annat skriver litteraturkritik på Dagens Nyheter sedan många år. Hennes område är först och främst barn- och ungdomslitteratur vilket avspeglades i att många av frukostdeltagarna kom från bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar. Lotta har med stor kunnighet och entusiasm lotsat  läsare genom den flod av böcker som ges ut varje år. Konkurrensen om utrymmet i tidningen gör att det bara blir ett 60-tal böcker per år som recenseras. Det är dock betydligt bättre än i många andra medier där recensioner av litteratur för barn och unga är lika med noll.
Hon berättade att det är bilderböcker som ges ut mest, en tredjedel av utgivningen, men det är ungdomsböckerna med 12,6 %,  som får det största utrymmet. Det gäller recensionsplats i medierna, vilka som får priser, vilka författare som blir mest omskrivna och så vidare. Och det var kanske symtomatiskt att denna frukost inte hade en enda representant från medierna?

Fortsätt läsa om litteraturfrukost med lotta olsson

Strategi för arbete med medie- och informationskunnighet på Götabiblioteken

Den digitala tekniken har förändrat landskapet för informationskapande, förmedling och åsiktsbildning. I Unescos bibliotekmanifest fastslås att ”Medborgarnas aktiva deltagande och en demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.” ”Folkbiblioteken ska som lokalt kunskapscentrum göra all sorts kunskap och information lätt tillgänglig för sina användare.” (Bibliotekens internationella manifest 2014, s.11) Idag är rollerna för informationsförmedling förändrad – det är inte längre så att ”bara” massmedia, utbildningsväsendet och bibliotek etc. förmedlar till allmänheten. Den digitala tekniken har möjliggjort att vi alla verkar som både konsumenter och producenter. Det innebär ökade krav på medborgarens kunnighet och ansvar och det är vad som begreppet medie- och informationskunnighet försöker fånga. Det förändrade landskapet för information, medier, informationshantering och förmedling kräver att  vi på biblioteken funderar över vår roll –  att ge tillgång till information och kunskap räcker inte – det krävs också att biblioteken arbetar med färdigheter och attityder. Men hur?

Att arbeta med MIK-begreppet kopplat till folkbibliotek väcker en massa spännande frågor om vad ett bibliotek är, vilken roll bibliotekarien spelar och vilka nya färdigheter vi som personal behöver. Götabiblioteken jobbar nu för att ta fram en strategi och en handlingsplan för det här arbetet i Östergötland. Igår hade Regionbibliotek Östergötlands egen personalgrupp de första djupare samtalen om hur MIK-begreppet hänger ihop med våra  arbets- och utvecklingsområden.  Det blev många perspektiv på demokrati, tillgänglighet och ansvar.

Stockholms litteraturmässa 5-6 maj

Så här såg det ut på Stockholms litteraturmässa i fjol.

Fredag och lördag den här veckan äger Stockholms litteraturmässa rum på Kulturhuset i Stockholm. Mässan startade 2016 i syfte att visa den mångfald av förlag och tidskrifter som finns i Sverige.

Nu är det dags igen: 60 utställare finns på plats från 10Tal och Alastor Press till Writers read writers. Bland seminarierna finns titlar som ”Författarfränder i världen” (om behovet av översatt litteratur), ”Renässans för essän” (givetvis om essäistik) och ”Flyktingskapet ­och sedan – integration till varje pris?”. Mässan gästas av flera internationella författare, bland dem Marlene Streeruwitz, Irena Brežna och Radka Denemarková.

Stockholms litteraturmässa är gratis och öppen för allmänheten.

Götabibliotekens Unga berättare 2017

Unga berättare, 16-30 år, skriver och delar sin text, sin röst, sin berättelse i Götabibliotekens årliga novelltävling Unga Berättare. Den pågår nu för 12:e året i rad och ska vara inlämnad senast den 20 augusti. Tävlingsreglerna finns på Götabibliotekens webb här.

Fortsätt läsa om götabibliotekens unga berättare 2017

Elisabeth Hjorth till Söderköping 3/5

 

Elisabeth Hjorth kommer till Söderköping med sin nya roman. Foto: Magnus Liam Karlsson

Elisabeth Hjorth är en av de knappt 200 författare som skrivit under uppropet att bojkotta Bokmässan i Göteborg i år på grund av att den högerextrema tidskriften Nya Tider deltar.

Hon har precis kommit ut med en ny roman, ”Nattens regn och dagens möda” (Norstedts), som utspelar sig i Sverige under 1930-talet när författarna diskuterar dikt och moral mot bakgrund av händelserna i Nazityskland. I centrum av romanen står det fiktiva mötet mellan Karin Boye och rektorsfrun på Sigtunastiftelsen, Ruth Kjellén-Björkquist. Hjorth disputerade också 2015 i etik, avhandlingen heter ”Kritiska läsningar: litteratur som motstånd & läsning som etik” (Glänta).

På onsdag den 3 maj 18.30, gästar hon Söderköpings Bokhandel & Antikvariat för ett författarsamtal. Arrangemanget är gratis men förhandsanmälan till bokhandeln (0121-100 98 eller info@soderkopingsbokhandel) krävs.