biblioteken, en öppen mötesplats

biblioteken, en öppen mötesplats

Regionbibliotek Östergötland är en del av Region Östergötland och arbetar med ämnen som rör regional biblioteksutveckling, demokrati, samhällsorientering och digital delaktighet.