Göta styrgrupp

Plats: Sky hotell, Tornbyvägen 1, Linköping

Datum: 2019-06-05

Tid: 08:30 - 12:00

Sista anmälningsdag: 2019-05-27

Kontaktperson: Elisabeth Cserhalmi, elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Program:

Dagordning för Göta styrgrupp 190605

08,30 fika

09,00-12,00

Informationspunkter

Östgötaförfattare

Transporter i Göta; kostnader och fördelningsnyckel

12,00 Gemensam lunch

Välkommen