Bokstart - flerspråkighet

Plats: Sky hotell, Tornbyvägen 1, Linköping

Datum: 2019-04-02

Tid: 09:00 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-22

Kontaktperson: Ingrid Loeld Rasch, ingrid.loeld.rasch@regionostergotland.se

Program:

Målgrupp:
fm all intresserad bibliotekspersonal, em – de som ska börja med bokstart

Kulturell mångfald, flerspråkighet och språkutveckling
Föreläsning och workshop med processtödjare Beyan Shafiq Hussein samt utvecklingsledarna Lilija Brazenaite Alm och  Agneta Kolsmyr från Mottagningsenheten Adjunkten i Linköping

Ur innehållet:
Centrala begrepp  – modersmål, svenska som andraspråk, främmande språk, kulturell mångfald med mera
Barnuppfostran och kulturmöten – att växa upp med två kulturer, att arbeta interkulturellt
Kulturella och språkliga likheter och olikheter – myter och fakta om flerspråkighet,

Gemensam lunch för alla

Ange under Särskilda önskemål om du deltar halva eller hela dagen