Göta PASS/mångkultur nätverksträff

Plats: Regionbibliotek Östergötland Götarummet, Östgötagatan 5, Linköping

Datum: 2018-12-12

Tid: 13:00 - 15:00

Sista anmälningsdag: 2018-12-05

Kontaktperson: Rolf Holm, rolf.holm@regionostergotland.se

Program:

Dagordning:
Frågor som ska tas upp på mötet skickas senast 5 december in till
Rolf Holm på Regionbibliotek Östergötland

Det planerade mötet är framflyttat eftersom inga frågor har kommit in. Nytt möte 1:a kvartalet 2019 planeras. Till dess fundera på angelägna frågor att ta upp.

Välkommen