Götas styrgrupp + bibliotekschefsmöte

Plats: Elite Stora Hotellet, Stora Torget 9, Linköping

Datum: 2017-12-08

Tid: 08:30 - 16:00

Sista anmälningsdag: 2017-11-30

Kontaktperson: Elisabeth Cserhalmi, elisabeth.cserhalmi@regionostergotland.se

Program:

Program:

08:30 Mingel och fika

09:00 Göta styrgruppsmöte – beslutsfrågor för Götabibliotekens samarbete
1. Information om GDPR och de avtal som ska tecknas mellan Regionbibliotek Östergötland och Axiell AB. Veronica Lagestig Rasmussen och Linda Skårbratt
2. Webbredaktionen och arbetsgruppen för grafisk profil, presenterar förslag till ny grafisk profil för Götabiblioteken.
Presenteras av Jerhammar & co, kommunikationsbyrå.
3. Bibliotekskort
4. Fjärrlånerutin – uppföljning försöksperiod och förslag till beslut (underlag 160916)
5. Göta mediegrupp 2017 – uppföljning av uppdrag och förslag till ett antal beslut (underlag 171115)
6. Göta e-tjänster – förslag att bilda ny Göta grupp
7. Götabibliotekens resestipendium – information (underlag)
8. Fjärrlån avgifter – bort? Norrköping och Linköping? När? (underlag 170602)
9. Förslag på mötestider 2018: 180209, 180406, 180601, 181019 och 181207

12:00 Gemensam lunch

13:00 Bibliotekschefsmöte – biblioteksutveckling, obs tiderna är cirkatider
13:00-13:30 Förstudie om e-serviceverkstäder och en regional digital mediebuss, Eva Bergstedt presenterar
13:30-13:45 Bokstart, kort information,  Ingrid Loeld Rasch
13:45- 16:00 Cross media, besök av Karen Nowé Hedvall, följeforskare

16:00 Slut

Välkommen