Björn Nyqvist – Norrköpings stadsbibliotek (ställföreträdande/huvudansvarig)
Carina Ljung – Norrköpings stadsbibliotek (ställföreträdande/huvudansvarig)
Helen Larsson – Linköpings stadsbibliotek
Anna Severin – Linköpings stadsbibliotek
Carin Ingmarsson – Linköpings stadsbibliotek