Gruppens uppdrag är att ta ett helhetsgrepp om de e-tjänster som Götabiblioteken erbjuder sina låntagare, både tekniskt, praktiskt men också urval, marknadsföring och
fortbildning till Götas medarbetare.

År 2018 – anteckningar

180119 och 180208