Get online week är en europeisk kampanjvecka där myndigheter, bibliotek och privata organisationer arrangerar aktiviteter med fokus på digital delaktighet. I Sverige koordineras kampanjen av Digidelnätverket, som Kungliga biblioteket är en del av. Målet är att hjälpa ovana internetanvändare att komma igång, men även att ge alla, oavsett nivå, möjlighet att stärka sin digitala kunskap. Samtliga bibliotek får under veckan besök av Vårdguiden 1177 och Visningsmiljöerna för att öka kunskaperna hos länets invånare om dessas e-tjänster och tekniska hjälpmedel för vardagen. Detta pågår tillsammans med en mängd andra programpunkter för ökad digital delaktighet ute på Östergötlands bibliotek under den här veckan. Get online week 2017 pågår 27 mars till 2 april och är också en del av Region Östergötlands arbete för den Regionala digitala agendan.