Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-04-09
09:00 - 16:00

Plats
Norrköpings stadsbibliotek, Mellanrummet


Bokstart (länk) är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmanas att prata, läsa, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas språk och läsintresse. Forskningen visar att de första tre åren är näst intill avgörande för den framtida språkutvecklingen. Barn som har ett rikt språk är bättre rustade för framtiden. De får bättre förutsättningar att ta aktiv del i samhällslivet.

Kunskapsdagen är för dig som möter små barn och deras föräldrar i din roll som bibliotekarie, logoped eller BVC-sjuksköterska eller arbetar på öppen förskola/familjecentral. Dagen är också för dig som är chef inom dessa områden eller beslutsfattare.

9.00 Anita Jernberger hälsar välkommen och inleder dagen

9.20 Information om Bokstart Östergötland.

9.45 Fika

10.15 Alla barn har rätt till ett språk! Maria Ehde Andersson
Maria berättar om bakgrunden till satsningen Språkstart Halland (länk) och vikten av långsiktiga samarbeten och samverkan med andra professioner: BVC, logopeder och förskolepedagoger.

11.15 Att inspirera föräldrar att läsa för sitt lilla barn. Sara Wijk
Blekinge och Kronobergs läns version av Bokstart heter Språkstegen (länk). Där sker en samverkan mellan professioner, regioner, politikområden. Sara berättar om vilka strategiska frågor de har ställts inför. Vem bestämmer och vad är viktigt att kommunicera till varje familj?

12.00 Lunch på egen hand

13.15 Barnen bemästrar språket i samspel med oss! Barbro Bruce
Barbro berättar om den kometkarriär barn gör när de på bara några få år bemästrar sitt modersmål och lär sig att både förstå och göra sig förstådda. Vidare berör hon vad som är viktigt att tänka på när språket inte utvecklas i förväntad tid och takt och ger råd om vad vi kan göra för att stödja och sporra barnet vidare och framåt i sin språkutveckling.
Fika tas vid lämpligt tillfälle under föreläsningen.

15.30 Vi sammanfattar och avslutar

Kostnad: 250 kr inkl fika förmiddag och eftermiddag.
Anmälan: www.regionbibliotekostergotland.se, sista anmälningsdag är 23 mars
Kunskapsdagar om Bokstart hålls vid två tillfällen med samma innehåll. Den andra dagen är 10 april på Linköpings stadsbibliotek (länk).

Medverkande
Anita Jernberger, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland.
Barbro Bruce, logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik och arbetar som biträdande professor vid Högskolan i Kristianstad.
Maria Ehde Andersson, processledare för Språkstart Halland och utvecklingsledare bibliotek barn och unga
Sara Wijk, projektledare Språkstegen, verksamhetsutvecklare vid regionbiblioteket i Blekinge och Kronoberg

Arrangör: Regionbibliotek Östergötland i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland, Barnhälsovården BHV samt Sinnescentrum/Logopedmottagningen US.

Totalt antal platser
80

Antal anmälda
70

Antal tillgängliga platser
10

Sista anmälningsdag
2018-04-02

Anmäl dig

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Anmälda deltagare

 • Ingrid Loeld Rasch - Regionbibliotek Östergötland
 • Hanna Walsö - Walsö Samspel & Kommunikation
 • Anita Jernberger - Region Östergötland
 • Sara Wijk - Regionbibliotek Blekinge/Kronoberg
 • Maria Ehde Andersson - Regionbibliotek Halland. Föreläsare
 • Barbro Bruce - Högskolan i Kristianstad. Föreläsare
 • Margareta Gustafsdotter - Norrköpings Stadsbibliotek
 • Klara Danielsson - Norrköpings stadsbibliotek
 • Birgitta Hjerpe - Norrköpings stadsbibliotek
 • Daniella Torres Reuterstrand - Skogsgläntans förskola
 • Amina Kahriman Ustamujic - Norrköpings stadsbibliotek/ Hageby bibliotek
 • Anneli Anund - Åby bibliotek
 • Sara Borrvall - Åby bibliotek
 • AnneMarie Tholander - BVC Cityhälsan Norr, Norrköping
 • Hanna Hansson - BVC Cityhälsan Norr
 • Eva Kregert Hellgren - Klockaretorpets familjecentral
 • Liselotte Agermo - Klockaretorpets familjecentral
 • Susanna Danielson - BVC City hälsan centrum
 • Lena Wastesson - Vilbergens bibliotek
 • Christina Claesson Claesson - vc Helsa Östertull
 • Carina Hjorth-Gustavsson - vc Helsa Östertull
 • Anna Lindvall - Norrköpings Öppna Förskoleteam
 • Katarina Pihl - Norrköpings Öppna Förskoleteam
 • Maria Jussila - Norrköpings Öppna Förskoleteam
 • Maria Ahlström - Kolmårdens familjecentral
 • Cecilia Johansson - Kolmårdens familjecentral
 • Sofia Billevik - Sågträffens familjecentral
 • Cecilia Nilsson - Sågträffens familjecentral
 • Brita webjörn Andersson - Vikbolandets familjecentral
 • Jenny Peterson - Solpunktens familjecentral
 • Miriam Glänneskog - Solpunktens familjecentral
 • Britta Rönning - Familjecentralen Ringdansen
 • Cajsa Zetterblom - Familjecentralen Ringdansen
 • Ida-Sofia Molin - Östra Husby bibliotek
 • Anna Renström - Östra Husby bibliotek
 • Helen Rosén - Högalundsenheten
 • Elin Karlsson - Högalundsenheten
 • Catarina Von Zweigbergk - Högalundsenheten
 • Madelene Strandell - Högalundsenheten
 • Jessica Gustavsson - Högalundsenheten
 • Malin Ekvall - Åby barnavårdscentral
 • Kristina Brobeck - BVC ÅBY
 • Inger Andersson - ÅBy BVC
 • Anna Petersson - Sandbyängs familjecentral
 • Evelyn Nilsson - Sandbyängs familjecentral
 • Kristina Kollerud Nilsson - Linköping, HB
 • Fanny Melin - Krokeks bibliotek
 • Lotta Josefsson - Helsa prmärvård
 • Maria Vastesson - Vc Vikbolandet BVC
 • Elin Westerstad - BVC Ringdansen, City Hälsan Söder
 • veronika larsson - helsa skarptorp vc
 • Annika Götestrand - BVC Cityhälsan söder
 • Emelia Sundblad - Mjölby bibliotek- Mantorp
 • Kajsa Linderholm - Cityhälsan Söder, BVC
 • Frida Ringström - Hageby Familjecentral
 • Pernilla Sidsten - fenix familjecentral
 • Helene Hjertstedt - Mjölby Bibliotek, Skänninge
 • Helene Axelsson - Mjölby Bibliotek
 • marie kaén - Fenix Familjecentral
 • Jonna Carlsson - BVC Cityhälsan Söder
 • Moah Åkesson - Skärblacka bibliotek
 • Annelie Bergman - S:t Olofs församling familjecentral
 • Nicoline Isebäck Andrée - S:t Olofs församling familjecentral
 • Madeleine Nilsson - S:t Olofs församling familjecentral
 • Maria Fjeldstad - BVC Ringdansen, Cityhälsan Söder
 • Eva Kylensjö - Familjecentralen Söderköping