Laddar Karta...

Datum/Tid
2018-04-09
09:00 - 16:00

Plats
Norrköpings stadsbibliotek, Mellanrummet


Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmanas att prata, läsa, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas språk och läsintresse.

Målgrupp: Chefer och personal från BVC, Familjecentraler/Öppen förskola, logopeder, bibliotek, politiker på regional och kommunal nivå.

Regionråd Anita Jernberger hälsar välkommen och inleder dagen

Föreläsningar
Alla barn har rätt till ett språk!
Maria Ehde Andersson
Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. Under denna föreläsning berättar Maria EA om bakgrunden till satsningen och vikten av långsiktiga samarbeten/samverkan med andra professioner: BVC, logopeder och förskolepedagoger.

Att inspirera föräldrar att läsa för sitt lilla barn
Sara Wijk
Sara berättar om Blekinge och Kronobergs läns version av Bokstart; Språkstegen. En samverkan mellan professioner, regioner, politikområden och organisationer för att alla barn och deras vuxna ska få inspiration, information och utbildning om läsning och språk. Vilka strategiska frågor har Språkstegen ställts inför, vem bestämmer och vad är viktigt att kommunicera till varje familj.

Barnen bemästrar språket i samspel med oss!
Barbro Bruce
Barbro berättar om den kometkarriär barn gör när de på bara några få år bemästrar sitt modersmål och lär sig att både förstå och göra sig förstådda. Vidare berör hon vad som är viktigt att tänka på när språket inte utvecklas i förväntad tid och takt och ger råd om vad vi kan göra för att stödja och sporra barnet vidare och framåt i sin språkutveckling.

Presentation av medverkade:
Anita Jernberger, regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland
Barbro Bruce, logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik och arbetar som biträdande professor vid Högskolan i Kristianstad.
Maria Ehde Andersson, processledare för Språkstart Halland och utvecklingsledare bibliotek barn och unga
Sara Wijk, projektledare Språkstegen, verksamhetsutvecklare vid regionbiblioteket i Blekinge och Kronoberg

 

Kostnad: 250 kr, i det ingår fika förmiddag och eftermiddag.

Totalt antal platser
90

Antal anmälda
1

Antal tillgängliga platser
89

Sista anmälningsdag
2018-03-23

Anmäl dig

250,00 kr +moms


Anmälda deltagare

  • Ingrid Loeld Rasch - Regionbibliotek Östergötland