Göta webbredaktion arbetar med att få ut information på Götabibliotekens gemensamma hemsida www.gotabiblioteken.se och att se till att tekniken som driver sidan är i ordning.
I uppdraget ingår också att handleda och stötta nya medlemmar i gruppen. Överenskommelse om gemensamt arbete i Götabiblioteken

Syfte med gruppen

  • Redaktionellt arbete, utifrån teman och/eller aktuella händelser
  • Materialinsamling
  • Utveckling av innehållet på sidan
  • Beslut om policys
  • Teknikfrågor
  • Utbildnings och fortbildningssatsningar

Webbredaktionen består av
Nina Lönn – Norrköpings stadsbibliotek
Susanne Kastbom – Motala bibliotek
Alexander Tergeland – Motala bibliotek
Johanna Jungeklint – Linköpings stadsbibliotek
Jessica Andreasson – Linköpings stadsbibliotek
Kathrin Johansson – Åtvidabergs bibliotek
Errol Tanriverdi – Regionbibliotek Östergötland
Linda Skårbratt – Regionbibliotek Östergötland (sammankallande)