Lokalhistoria på bibliotek är ett pågående samarbete mellan Regionbibliotek Östergötland, Götabiblioteken och Kulturarv Östergötland/länsmuseet.

Syftet är att utveckla moderna forskarmiljöer på biblioteken med tillgång till ny teknik och IT-baserade informationsresurser.
Också inom detta område är gruppen barn/unga en viktig målgrupp liksom östgötaförfattare

Bild från nätverksträffen Göta lokalhistoria Åtvidabergs bibliotek 28 mars 2018

Senaste nytt  (äldre material under dokument) alla filer är i formatet pdf:
191008 Söderköping:
bilaga, Kulturplan 2020-2023
bilaga, RÖDIKK
bilaga, Östergötlands museum 1000 dagar
bilaga, Östergötlands museum – brev till biblioteken
bilaga, Kultur Gävleborg – Digitalt kulturarvsrum

181010 Motala bilaga: Digital Kulturverkstad
180328 Åtvidaberg  bilaga: AD Sammanställning bilaga: Regional Kulturplan och lokalhistoria

Lokalhistoriska rum – överenskommelse om samarbete
(antaget på Göta styrgruppsmöte 2 december 2016)
dokument

Förstudie om lokalhistoria på bibliotek – från 2014
dokument

Kontaktperson Regionbibliotek Östergötland:
Rolf Holm,  tfn 070 630 46 58
rolf.holm@regionostergotland.se