Laddar Karta...

Datum/Tid
2019-05-28
09:00 - 16:00

Plats
Hörsalen Linköpings Stadsbibliotek


Med två av de främsta föreläsarna inom området – Anna Hällgren och Eva-Kristina Salameh.

De tre första åren är extra viktiga i ett barns liv, inte minst för språkutvecklingen. Bokstart kan göra skillnad för barn och familjer och ge stöd åt språkligt sårbara. Genom Bokstart uppmuntras föräldrar att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. Grunden för Bokstart är samarbete mellan bibliotek, barnhälsovård, familjecentral, förskola, logopedi.  Du får höra om  Bokstart Östergötland samt i andra delar av landet. Dagen har ett extra fokus på de flerspråkiga barnen.

9.00 Drop in fika och registrering
9.30 Bokstart Östergötland
9.45 Läsa med riktigt små barn – Hur gör man och hur väljer man?
Hur kan man på ett lustfyllt sätt läsinspirera barn och föräldrar? Och varför det är viktigt att läsa med de minsta och att själv vara en läsande förebild? Vilka böcker är språk-, lek-, och lässtimulerande just för 0-3 åringar?
Anna Hällgren har många strängar på sin lyra. Hon har bland annat arbetat med Bokstart Västernorrland, är jurymedlem för Svensk biblioteksförenings barnlitteraturpriser samt sitter i urvalsgruppen till Barnbokskatalogen. Hon är numer även anställd på Kulturrådet för att arbeta med Bokstart på nationell nivå.
11.45 Lunch på egen hand
13.00 Flerspråkig utveckling hos barn
För att kunna stödja flerspråkiga barn på bästa sätt behöver all personal runt dem kunskaper om flerspråkig utveckling och olika kulturers (inte minst vår egen) syn på hur barn lär sig språk. Vad behöver man tänka på när man följer språkutvecklingen hos flerspråkiga barn, och hur man kan stimulera dem språkligt?
Eva-Kristina Salameh är med dr. och leg logoped, och har sedan 70-talet arbetat med flerspråkiga barn vid Logopedmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon har framför allt forskat om språkstörning hos svensk-arabiska förskole- och skolbarn.
14.30 Fika och varmprat
15.00 Nu vet vi – hur gör vi?
Hur kan vi samarbeta för att nå de minsta barnen och deras föräldrar? Du får höra mer om hur Bokstart Östergötland lagt upp arbetet. De böcker som delas ut inom Bokstart Östergötland, presenteras. Du får veta varför vi valt dem och hur vi kommer att presentera dem för barn och föräldrar. Anna Hällgren berättar om Bokstart på andra håll i landet och det blir tillfälle att prata med varandra och ställa frågor.
16.00 Dagen avslutas

Målgrupp: Personal från bibliotek, barnhälsovård, familjecentral, logopedmottagning, förskola

OBS! Dagen är helt kostnadsfri, 2 X fika ingår. Om du anmält dig och får förhinder utan att skicka en kollega fakturerar vi din arbetsgivare på 500 kr.

Dagen arrangeras med stöd av Kulturrådet

 

Totalt antal platser
80

Antal anmälda
76

Antal tillgängliga platser
4

Sista anmälningsdag
2019-05-03

Anmäl dig


Anmälda deltagare

 • Ingrid Loeld Rasch - Regionbibliotek Östergötland
 • Josefine Molinder - Ydre kommunbibliotek
 • Christine Åström - Ydre kommunbibliotek
 • Margareta Gustafsdotter - Norrköpings stadsbibliotek
 • Jennie Öberg - BVC Berga
 • Jennie Eriksson - Berga Vårdcentral BVC
 • Linda Linné - BVC Berga
 • Kristina Kollerud Nilsson - Linköpings stadsbibliotek, HB
 • Maria Fjeldstad - BVC Ringdansen, Cityhälsan Söder
 • Evelina Ottosson - Motala bibliotek
 • Hanna Walsö - Walsö Samspel & Kommunikation
 • Anna fahlbeck - Linköpings stadsbibliotek
 • Karin Fahlstedt - Åtvidabergs bibliotek
 • Shelina Rehn - BVC Brinken
 • Gunilla Ström-Nässjander - BVC Brinkens Vårdcentral
 • Sanna Eldh - BVC Brinken
 • Emma Menahem - Linköpings stadsbibliotek
 • margareta smedberg - BVC Ringdansen
 • Lena Svensson - Berga Vårdcentral BVC
 • Malin Wallberg - Barnhälsovårdsenheten
 • Christina Carlstedt - Ödeshögs kommunbibliotek
 • Andrea Kindstrand - Åtvidabergs bibliotek
 • Karin Nilsson - Norrköpings Stadsbibliotek
 • Wafaa Alnafei - Hageby bibliotek
 • Annika Lindergren - Norrköpings Stadsbibliotek
 • Susanna Danielson - BVC VC Cityhälsan centrum
 • Irma Svensson - BVC VC Cityhälsan Centrum
 • Carolina Edvinsson - Söderköpings bibliotek
 • Jasminka Pinjagic - Logopedimottagningen Linköping
 • Dina Salihovic - Logopedimottagningen Linköping
 • Sofia Ringbert - Logopedimottagningen Linköping
 • Susanna Lönnqvist - Söderköpings bibliotek
 • Sara Borrvall - Åby bibliotek
 • Anna Pote - BVC Finspång
 • Emma Andersson - Linghems bibliotek
 • Linda Salomonsson - Ekholmens bibliotek, Linköping
 • Clara Nyström - Finspångs Bibliotek
 • Sofia Hopstadius - Norrköping kommun, förskolor i Hageby
 • Kajsa Hanberger - Öppna förskolan / Familjecentralen Valla
 • Emma Sidenvik - Malmslätts bibliotek
 • Ulrika Meyer - Finspångs kommun
 • Annmari Nilsson - förskolans ledningsteam
 • nita keljalic - Finspångs kommun
 • Sofie Tollander - Rehab väst
 • Cecilia Blumenthal - Rehab väst
 • Anna Malm - Rehab väst
 • Louise Wisell - Rehab väst
 • Victoria Malmgren - Elevhälsan Kinda
 • ulrika markestig - BVC nygatan
 • sofia bovin - lambohovs bibliotek
 • Mari Fransson - Familjecentralen Pärlan Förskolan Björkliden
 • Anna Ekman Isaksson - Kinda Bibliotek
 • Helene Axelsson - Mjölby bibliotek
 • Helene Hjertstedt - Mjölby bibliotek (Skänninge)
 • Sofia Billevik - Sågträffens familjecentral
 • Lilija Brazenaite Alm - ME Adjunkten
 • Agneta Kolsmyr - Linköpings kommun Mottagningsenheten Adjunkten
 • Beyan Shafiq Hussein - Linköpingskommun Mottagningsenheten Adjunkten
 • Eva Furingsten Wåhlberg - Öppna Förskolan, Familjecentralen i Berga
 • Johanna Fahlgren - Öppna förskolan Lambohov
 • Catarina Leander - Öppna förskolan Lambohov
 • Jenny Petersson - Solpunktens familjecentral
 • Susanne Arklid - Fam.centralen Droppen
 • Giaband Nabizadeh - Logopedmottagningen i Norrköping
 • Kerstin Nilsson - Tannefors familjecentral
 • Eva Kylensjö - Familjecentralen
 • Kerstin Carlsson - Söderköpings kommun
 • Eva Bengtsson - Tannefors familjecentral
 • Karolina Antonsson - Åtvidaberg
 • Marie Drejstam - Åtvidabergs bibliotek
 • Kathrin Johansson - Åtvidabergs bibliotek
 • Linda Kardell - Borensbergs bibliotek (Motala)
 • Gunilla Pettersson - BVC Lyckorna
 • Marie Wissting - Motala bibliotek
 • Anne-Lie Guldstrand - Motala bibliotek
 • Caroline Nordh - Vadstena bibliotek